MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS

 
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
65è CONCURS INTERNACIONAL DE Música

Maria
Canals
Barcelona
Programa General
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
65è CONCURS INTERNACIONAL DE Música

    Maria
   Canals
      Barcelona
          Programa
         General 2019

       www.mariacanals.cat
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
Amb el mecenatge de                 EL MARIA CANALS
con el mecenazgo de                 PORTA CUA A...
Sponsored by
                           EL MARIA CANALS
sous le patronage de
                           PORTA CUA EN...

                           EL MARIA CANALS
                           PORTA CUA IN...

                           EL MARIA CANALS
                           PORTA CUA À...

Amb el suport especial de
Con el apoyo especial de
With the special support of
Avec le soutien exceptionnel de

Amb el suport de
Con el apoyo de
With the support of
                           Participants OFF  Acadèmia Marshall-Granados    CEIP Nuestra Señora       Escola Coral
Avec le soutien de
                           Participantes OFF  Art Music              de la Fuencisla         de l’Orfeó Català
                           Participants OFF  Aules d’Extensió Universitària  CEIP República del Brasil    Escola de Música Casp
                           Participants OFF
                                      de Sant Cugat         CEIP San José Obrero      Escola de Música La Sala
                                     Arxiu Nacional de Catalunya   CEIP Huerta del Carmen     Escola de Música del Palau
                                     CEIP Els Horts          CEIP Valdés Leal        Escola de Música Tarantel·la
                                     CEIP El Til·ler         CEIP Pío XII          Escola de Música Virtèlia
                                     CEIP Escola del Mar       CEIP Manuel Siurot       Escola de Música
                                     CEIP Escola Orlandai       CEIP Pino Flores          de Barcelona
Col·laboradors                              CEIP Torrent           Escola de Música        Escola de Música Lestonnac
Colaboradores
                                      de Can Carabassa         del Centre Moral       Escola de Músics del Raval
Partners
                                     CEIP Pau Vila            i Cultural del Poblenou   Escola Municipal
Partenaires
                                     CEIP Cavall Bernat        Conservatori Municipal       de Música Can Ponsic
                                     CEIP La Muntanyeta         de Badalona         Escola de Música
                                     CEIP Jaume I           Conservatori Municipal       Joan Llongueres
                                     CEIP El Polvorí           de Barcelona         Escola de Musica Musicaula
                                     CEIP Francesc Macià       Conservatori Professional    Escola Municipal de Música
                                     CEIP Ramon Casas          del Liceu            de l’Eixample
                                     CEIP Pràctiques         Conservatori Superior      Escola Municipal de Música
                                     CEIP Can Clos            del Liceu            Nou Barris
                                     CEIP Mossèn           Cor Coral·lí          Escola Municipal de Música
                                      Jacint Verdaguer       Cor del CIC            Sant Andreu
                                     CEIP Barrufet          Cor Jove Virtelià        Escola de Música
                                     CEIP Poble-sec          Cor Juvenil de Ciutat Vella    de Cabrera de Mar
                                     CEIP Lluís Vives         Cor Novaura           Escola de Músca
Donants de concerts
Donantes de conciertos
                                     CEIP Escola Els Porxos      Cor Mitjans de l’Orfeó Català   Can Canturri
Concert donors                              CEIP Escola           Cor Petits de l’Orfeó Català  Escola de Música El Prat
Donneurs de concerts                            Arc de Sant Martí       Cor Musicant          Escola Municipal de Música
                                     CEIP Escola Els Horts      Cor EM Sant Gervasi        Victòria dels Àngels
                                     CEIP Escola La Pau        Cor Yonder             de Sant Cugat
                                     CEIP Escola Bac de Roda     Cor The Wheels Gospel      Estudi Musical 143
                                     CEIP Escola Ciutat Comtal    Cor Gospel Optomestrist     Estudi de Música
                                     CEIP Escola Alfonsa Cavin    Cor Gospel             Àngel Casas
                                     CEIP Escola Ferrer i Guàrdia    The New Zombies       ESMUC
                                     CEIP Escola Mestre Morera    Cor Terral           IES Oriol Martorell
                                     CEIP Escola           Cor Pere Vila          SUMI Suzuki Music Institute
                                      Elisenda de Montcada     Cor Compartir          Roig Korai,
                                     CEIP Marcelo Usera        Cor Sagrada Família d’Avinyó    cor de noies de l’Orfeó
                                     CEIP República de Venezuela   Cor La Salle          Gracienc
                                     CEIP Juan Sebastian Elcano    Cor So de Sants         Taller de Músics
                                     CEIP Ciudad de Jaén       Cor Turó de Vent        The Piano Seekers

2                 Programa General                                                          3
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
PRESIDENTA  PRESIDENTA           CHAIRWOMAN          Présidente
FUNDADORA   FUNDADORA           Founding           fondatrice

                  Maria
                 Canals
  Fundadora del        Maria Canals i Cendrós   El 1965 el President de la República
                (Barcelona 1914-2010)    Italiana li va concedir la “Stella della
  Concurs Inter-
                va tenir com a professors  Solidarità Italiana”, i el 1981 el Ministre
nacional DE MÚsica       el seu pare Joaquim     de la Cultura de la República Francesa
   Maria Canals       Canals, Lluís Millet i   la va nomenar “Chevalier dans l’Ordre
  de Barcelona i       Ricard Viñes. A l’edat   des Arts et des Lettres”. El 1990 va ésser
  de l’acadèmia de       de 15 anys va començar   guardonada amb la Creu de Sant Jordi
                la seva carrera       per la Generalitat de Catalunya i amb la
  Música Ars Nova
                internacional de concer-  Medalla al Mérito en Bellas Artes catego-
                tista col·laborant amb   ria de plata concedida pel Ministerio de
       les orquestres i els directors més impor-   Cultura. El 1994 l’Ajuntament de Barce-
       tants de la seva època, amb un ampli     lona li va concedir la Medalla al Mèrit
       repertori en què van destacar les estrenes  Artístic en la categoria d’or.
       d’algunes de les obres dels compositors
       catalans més importants de la primera     Maria Canals va publicar els llibres
       meitat del segle XX, i una predilecció    Una vida dins la música (Editorial
       per la música francesa.            Selecta), Quaranta anys de vida
                              del Concurs d’Execució Musical,
       Al 1950 va fundar juntament amb el seu    alguns records (Publicacions de
       marit la prestigiosa Acadèmia de Música    l’Abadia de Montserrat) i Beethoven,
       Ars Nova, i l’any 1954 va fundar el Con-   la vida i l’obra (Biblioteca Selecta).
       curs Internacional d’Execució Musical
       Maria Canals de Barcelona. Maria Ca-
       nals va formar part del jurat dels concur-
       sos Internacionals més importants.

                                                   57
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
Honorables       Honorables       HONORARY       Honorables
                                                   Srs. Cònsols      Sres. Cónsules     COUNCILLORS     Consuls

Presidenta d’honor    Presidenta de honor   Honorary president    Présidente d’honneur    Alemanya        Alemania        Argentine      Allemagne
                                                   Argentina       Argentina       Austria       Argentine
S.M.           S.M.           H.M.           S.M.            Àustria        Austria        Belgium       Autriche
La Reina Sofia      La Reina Sofía      Queen Sofia       la Reine Sofia       Bèlgica        Bélgica        Bolivia       Belgique
                                                   Bolívia        Bolivia        Brazil        Bolivie
                                                   Brasil         Brasil         Canada        Brésil
                                                   Canadà         Canadá         Dominican Republic  Canada
                                                   EUA          EE.UU.         France        Corée du Sud
COMITÈ D’HONOR      Comité de Honor     Honorary Committee    Comité d’honneur
                                                   Federació Russa    Federación Rusa    Germany       États-Unis
                                                   França         Francia        Greece        Fédération de Russie
Molt Honorable      Muy Honorable      President of       Président du        Grècia         Grecia         Guatemala      France
Senyor President     Señor Presidente     the Generalitat     Gouvernement        Guatemala       Guatemala       Italy        Grèce
de la Generalitat    de la Generalitat    of Catalonia       de Catalogne        Itàlia         Italia         Japan        Guatemala
de Catalunya       de Cataluña                                 Japó          Japón         Netherlands     Italie
                                                   Noruega        Noruega        Norway        Japon
                                                   Països Baixos     Países Bajos      Pakistan       Norvège
Excma. Sra. Alcaldessa  Excma. Sra. Alcaldesa  Mayor          Maire           Pakistan        Paquistán       People’s Republic  Pakistan
de Barcelona       de Barcelona       of Barcelona       de Barcelone        Perú          Perú          of China       Pays-Bas
                                                   Portugal        Portugal        Perú         Portugal
                                                   Regne Unit       Reino Unido      Portugal       Perou
                                                   República de Corea   República de Corea   Republic of Korea  République Dominicaine
Ministre d’Educació,   Ministro de Educación,  Minister of Education,  Ministre de l’Éducation,  República Dominicana  República Dominicana  Russian Federation  République Populaire
Cultura i Esport     Cultura y Deporte    Culture and Sport    Culture et Sport      República Popular   República Popular   Switzerland     de Chine
                                                   de Xina        de China        United Kingdom    Royaume-Uni
                                                   Suïssa         Suiza         Uruguay       Suisse
Presidenta        Presidenta        President        Président de        Uruguai        Uruguay        U.S.A.        Uruguay
de la Diputació     de la Diputación     of the Diputació     la Diputació        Veneçuela       Venezuela       Venezuela      Venezuela
de Barcelona       de Barcelona       de Barcelona       de Barcelona

6                                     Programa General                                                 7
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
excma. SrA.        excma. Sra.         Mayor          Maire de
Alcaldessa         Alcaldesa          of Barcelona       BarcelonE
de Barcelona        de Barcelona

Flors, colors i música.

Un any més, inaugurem la primavera amb el 65è Concurs Internacional
de Música Maria Canals. Aquesta edició, 87 participants d’arreu del món
convertiran Barcelona en la capital mundial del piano. Tot un festival per
als nostres sentits on melodies i partitures ompliran els nostres cors de la
bellesa d’un llenguatge universal.

L’Ajuntament de Barcelona defensa que la cultura és un dret al que tothom
ha de tenir accés. Per això, ens enorgulleix comptar a la ciutat amb projectes
com el Maria Canals, una iniciativa que utilitza el piano com a eina de
socialització, impulsant programes socials i beques perquè tots els infants
puguin gaudir de la música. A més, ens fa conèixer talents d’arreu del món
i reivindica la música com a eina que ens fa viure instants de felicitat.

Gràcies a les entitats organitzadores, col·laboradores i a totes les persones
que estimen la música i fan possible aquesta meravellosa iniciativa. Gaudim
d’aquests dies plens de concerts, recitals i pianos de cua que demanen ser
tocats a carrers i places, hospitals i metro. Us animo a sortir, participar
i deixar-vos anar. Improviseu. Feu vibrar la imaginació. Que la música
ompli Barcelona de sons i d’alegria!

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

8                                        Programa General  9
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
Patrons d’Honor      Patrones de Honor  HONORARY PATRONS     Mécènes d’honneur    Patrons          Patrones         Patrons          Mécènes

Sra. Aguilà Santa Lucia, Pilar        Fundació Orfeó Català               Sra. Aguilà Santa Lucia, Lita            Mercè Solernou, S.A.
Sra. Alsina Dachs, Eulàlia          Fundació Puig                   Aula Extensió Universitaria Sant Cugat del Vallès  Sr. Mora i Griso, Guillem
Sr. Amat, Frederic              Sra. Isern Vda. Coromina, Montserrat       Sr. Boté i Cardona, Ramon              Palau Antiguitats
Bagués-Masriera Joiers            Sr. Miras Giner, Horacio             Sra. Brunet i Agustí, Montse            Sr. Pujadas Domingo, Josep
Capdevila, Joiers i Argenters         Sr. Morell i Loriente, Jordi           Sr. Canals i Monte, José Manuel           Sr. Sánchez Prat, Ildefonso
Sr. Carulla Font, Artur            PricewaterhouseCoopers              Ilm. Col.legi d’Advocats de Barcelona        Sra. Urgell i Espinàs, Carme
Sra. Carulla Font, Aurèlia          Sr. Puig i Tomàs, Andreu             Sra. Coral i Vilaclara, Carme            Sra. Vallvé i Riera, Àngels
Sr. Carulla Font, Lluís            Sr. Quintana i Colomer, Pere           Sr. Daniel i Gubert, Josep             Sra. Ventós de Díaz Morera, Marta
Sra. Carulla Font, Mariona          Sra. Quintana i Trias, Victòria          Sr. Delgado i Infante, Antonio           Sra. de Vilallonga i Ginjaume, Pilar
Sra. Carulla Font, Montserrat         Real Estamento Militar del Principado de Gerona  Sra. Fornos i Hernàndez, Lluïsa           Sra. Vilanova i Ribes, Consuelo
Sra. Cendrós Jorba, Laura           Sr. Francesc Recasens i Carreras         Fundació Ferrer Sala Freixenet
Sra. Cendrós Jorba, Marta           Sra. Ribas i Quer, Victòria
Sr. Colomer i Maronas, Josep Maria      Rocketsolid, S.L.
Sra. Cuitó Sabaté, Maria Teresa        Romea, S.A.
Sra. Delgado, Consuelo            Sr. Roura i Comas, Joan-Artur
Família Gaspar Farreras            Sra. Sagarra i Trias, Anna Maria
Familia Martínez Guarro            Sr. Sagi i Montplet, Victor
Fundació Lluís Coromina            Sra. Serrat i Martin, Maria
Fundació Colònia Vidal            Sra. Suñé i Coma, Cristina
Fundació Jesús Serra             Sr. Uriach i Marsal, Joan
Fundació Carulla               Sr. Vidal Arderiu, Oriol

10                                   Programa General                                                  11
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
Junta Directiva      Junta Directiva  Board of Directors     Comité directeur  Organització           Organización           Organization          Organisation
de l’Associació      de la Asociación  of the Association     de l’Association

Mariona Carulla                                       Carlos Cebro

i Font                                            Director Artístic         Director Artístico        Artistic Director        Directeur Artistique
                                               Jordi Vivancos i Farràs
Presidenta         Presidenta     President         Président
                                               Director             Director             Director		           Directeur
                                               Montse Roig i Losantos
Victòria Quintana
i Trias                                           Secretària i           Secretaria y           Secretary and          Secrétaire et
                                               Coordinadora           Coordinadora           Coordinator           Coordinateur
Vice-Presidenta      Vice-Presidenta  Vice-President       Vice-Président
                                               MARTA GASCH I FORASTÉ / JUDIT FUGAROLAS I GOMEZ

                                               Secretaria concursants      Secretaría concursantes     Contestants secretariat     Secrétariat des concur-
ILDEFONSO SÁNCHEZ                                      i producció            y producción           and production         rents et production
PRAT                                             Glòria Bartomeus i Casamitjana

Secretari         Secretario     Secretary         Secrétaire     Relació amb famílies       Relación con familias      Contact with families      Relation avec les familles
                                               i web               y web              and web             et web
                                               Montse brunet i agustí
Antoni DELGADO
                                               Secretària del jurat       Secretaria del jurado      Secretary of the jury      Secrétaire du jury
INFANTE
                                               ELISABETH MARTÍNEZ I GUARRO
Tresorer          Tesorero      Treasurer         Trésorier
                                               Relacions Públiques        Relaciones Públicas       Public Relations        Relations Publiques
                                               AINA VEGA I ROFES

                                               Comunicació i Premsa       Comunicación y prensa      Comunication and Press     Comunication et Presse
                                               JUDIT JORDANA I PONS

                                               Xarxes Socials          Redes Sociales          Social Networks         Réseaux Sociaux
                                               Studio Aparte, ELLEN DIEDRICH
Vocals           Vocales      Members          Membres
                                               Disseny              Diseño              Design             Conception
                                               OLIVER ADELL I TORNE
Sr. Félix Alcaraz Vellisca          Sra. Cecília Julià de Capmany
Sra. Montse Brunet i Agustí          Sra. Ivana Klimek               Fotografia            Fotografía            Photography           Photographie
Sr. Josep Mª Busquets i Galera        Sra. Elisabeth Martínez i Guarro
Sr. Carlos Cebro               Sra. Raquel Millàs i Vendrell         Agraïment             Agradecimiento          Acknowledgement         Remerciements
Sra. Laura Cendrós i Jorba          Sr. Pere Quintana i Colomer          A totes les famílies que deixen  A todas las familias que dejan  Our deepest thanks to the    Nos remerciements à toutes
Sr. Josep Cuscó i Garcia           Sr. Joan-Artur Roura i Comas          el seu piano als concursants   su piano a los concursantes   many families who graciously  les familles qui mettent
Sra. Pilar Figueras i Bellot         Sra. Anna Sagarra i Trias           durant el Concurs, i als     durante el Concurso, y a los   lend their pianos to contes-  généreusement leur piano à
                                               voluntaris i voluntàries que   voluntarios y voluntarias que  tants during the competition.  disposition des concurrents
Sra. Elvira Gaspar i Farreras         Sr. Oriol Vidal i Arderiu
                                               desinteressadament col·laboren  desinteresadamente colaboran   We also thank all the      pendant le concours,
Sr. Alejandro Jiménez i Marconi        Sr. Jordi Vivancos i Farràs          amb el Concurs.          con el Concurso.         volunteers who assist      et à tous les bénévoles qui
                                                                                the Competition.        collaborent au Concours.

12                                    Programa General                                                                  13
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
JURAT
 JURADO
  JURY
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 65È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA - CONCURS MARIA CANALS
President         PRESIDENTE         PRESIDENT         Président

Carlos
cebro

Uruguai / França                    Uruguay / Francia                   Uruguay / France                    Uruguay / France

Carlos Cebro, nascut a Montevideo, va estudiar     Carlos Cebro, nacido en Montevideo, estudió      Carlos Cebro, born in Montevideo, studied with     Carlos Cebro, né à Montevideo, a étudié avec
amb Eliane Richepin i va completar els seus      con Eliane Richepin y completó sus estudios en    Eliane Richepin and completed his studies in      Eliane Richepin et a complété ses études à Paris
estudis a París amb Vlado Perlemuter, del qual     París con Vlado Perlemuter, de quien heredó su    Paris with Vlado Perlemuter from whom he        avec Vlado Perlemuter dont il a héritée sa musique
va heretar la seva música i el seu piano de cua.    música y su piano de cola. Premiado en numerosos   inherited his music and his grand piano. Winner     et son piano à queue. Lauréat de nombreux
Premiat en nombrosos concursos internacionals,     concursos internacionales, ha actuado por todo    of many international competition prizes, he      concours internationaux, il s’est produit dans le
ha actuat per tot el món com a solista, músic     el mundo en recitales como solista, música de     has performed worldwide with chamber music       monde entier comme soliste, avec des ensembles
de cambra i amb orquestres sota la direcció      cámara y con orquestas bajo la batuta de directores  ensembles and with orchestras under the baton of    de musique de chambre et des orchestres sous
de mestres com Jacques Bodmer, Gustav         como Jacques Bodmer, Gustav König, Lazlo       conductors such as Jacques Bodmer, Gustav König,    la baguette de chefs d’orchestre tels que Jacques
König, Lazlo Halasz o Antonio Vito. Ha estat      Halasz o Antonio Vito. Ha sido acompañante      Lazlo Halasz o Antonio Vito. He has been an       Bodmer, Gustav König, Lazlo Halasz ou Antonio
acompanyant de cantants com Arleen Auger,       de cantantes de renombre como Arleen Auger,      accompanist for renowned singers, such as Arleen    Vito. Il a été accompagnateur de chanteurs
Rita Streich o George London entre d’altres      Rita Streich o George London entre otros en el    Auger, Rita Streich, or George London among       de renom comme Arleen Auger, Rita Streich,
en el Festival de Salzburg mentre treballava al    Festival de Salzburgo mientras trabajaba para el   others at the Salzburg Festival while he worked     ou George London entre autres au Festival de
Mozarteum durant un llarg període de temps.      Mozarteum durante un largo periodo de tiempo.     for the Mozarteum over a long period of time.      Salzbourg alors qu’il travaillait pour le Mozarteum
Ha estat jurat en diversos concursos internacionals  Ha sido jurado en varios concursos internacionales  He has served as a Jury in several international    pendant une longue période de temps. Il a été
de piano i ha impartit classes magistrals a      de piano y ha impartido clases magistrales      piano competitions and has taught master classes    jury dans plusieurs concours internationaux de
Europa, Àsia i Amèrica. Ha realitzat nombrosos     en Europa, Asia y América. Ha realizado        in Europe, Asia and America.              piano et a donné des master classes en Europe,
enregistraments. President de l’Associació “Eliane   numerosas grabaciones. Presidente de la        He has made many recordings. President of the      en Asie et en Amérique. Il a réalisé de nombreux
Richepin”. És el Director Artístic i el President   “Asociación Eliane Richepin”. Es el Director     “Eliane Richepin Association”. Artistic Director as   enregistrements. Président de “l’Association
del Jurat del Concurs Internacional de Música     Artístico y el Presidente del Jurado del Concurso   well as the President of the Jury of the Maria Canals  Eliane Richepin”. Directeur Artistique ainsi que le
Maria Canals de Barcelona. Ha estat condecorat     Internacional de Música Maria Canals en        International Music Competition in Barcelona.      Président du Jury du Concours international
com a Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres  Barcelona. Ha sido condecorado como Chevalier     He was awarded Chevalier dans l’Ordre des Arts     de Musique Maria Canals à Barcelone. Il a
pel Ministeri de Cultura del Govern francès.      dans l’Ordre des Arts et des Lettres por parte del  et des Lettres by the Ministry of Culture of      reçu le grade de Chevalier dans l’Ordre des Arts
                            Ministerio de Cultura del Gobierno francés.      the French Governement.                 et des Lettres du Ministère de la Culture du
                                                                                   Gouvernement français.

16                                        Programa General                                                          17
Membres del Jurat      Miembros del Jurado     Members of the Jury     Membres du jury

Albert                                                                                 Thomas
Attenelle                                                                                Böckheler

Espanya                         EspAÑA                         de Música del Liceu since 2006, Albert Attenelle
Va debutar com a solista amb les orquestres de     Debutó como solista con las orquestas de Barcelona   has served as a jury member in numerous national
Barcelona i de Bilbao l’any 1957. Premiat en diversos  y de Bilbao en el año 1957. Premiado en diversos    and international piano competitions. He has
concursos internacionals com el Reina Elisabeth     concursos internacionales como el Reine Elisabeth   published an Urtext edition of Albéniz Suite Iberia.
de Brussel·les i el Vianna da Motta de Lisboa. La    de Bruselas y el Vianna da Motta de Lisboa, su     In 2005 he was awarded the Isaac Albéniz medal
seva carrera s’ha desenvolupat amb èxit tant en el   exitosa carrera como solista e intérprete de música  in recognition for his contribution and diffusion of
vessant de solista com en la de música de cambra    de cámara se ha desarrollado en Europa, América    this great composer’s work. His recent recordings
arreu d’Europa, Amèrica i Japó. Ha tingut sempre    y Japón. Ha tenido siempre muy presente en su     for Columna Música include la Vega and Iberia
molt present en el seu repertori els compositors    repertorio a los compositores del siglo XX como    by Albeniz and Musica Callada, variations sobre
del segle XX com Mompou, Xavier Montsalvatge,      Mompou, Montsalvatge, Robert Gerhard y Luis de     un tema de Chopin and Suburbis by Mompou and
Robert Gerhard i Luis de Pablo, entre d’altres.     Pablo entre otros. Fundador y director de la Escuela  have been acclaimed by the critics.
Fundador i director de l’Escola de Música de      de Música de Barcelona y profesor del Curso de
Barcelona i professor del Curs d’interpretació     interpretación musical del Conservatorio Superior   EspAGNE
                                                                                    Alemanya
instrumental al Conservatori Superior de Música     de Música del Liceu desde el año 2006. Hay que     Il a fait ses débuts en tant que soliste avec les
                                                                                    Thomas Böckheler és un dels professors més
del Liceu des de l’any 2006. Cal remarcar la seva    destacar su presencia en numerosos jurados de     orchestres de Barcelone et de Bilbao en 1957.
                                                                                    prestigiosos de la University of Music and
presència en molts jurats de concursos de piano     concursos de piano nacionales e internacionales.    Lauréat au Concours Reine Elisabeth de Bruxelles
                                                                                    Performing Arts de Munic i de la Universitat
nacionals i internacionals. Ha publicat una edició   Ha publicado una edición Urtext de la Suite Iberia   et au Concours Vianna da Motta de Lisbonne entre
                                                                                    Mozarteum de Salzburg. Va estudiar amb Robert-
Urtext de la Suite Iberia d’Isaac Albéniz i l’any    de Isaac Albéniz y en el año 2005 le fue otorgada   autres. Sa carrière a été développée avec succès tant
                                                                                    Alexander Bohnke, Wladimir von Horbowski
2005 li va ser atorgada la Medalla Isaac Albéniz    la Medalla Isaac Albéniz en reconocimiento a su    en solo qu’en musique de chambre en Europe, en
                                                                                    i Gerhard Oppitz. Va fer els seus estudis a la
en reconeixement a la contribució i difusió de     contribución y difusión de la obra de este genial   Amérique et au Japon. Les compositeurs du XXe
                                                                                    University of Music and Performing Arts de Munic
l’obra d’aquest genial compositor. Els seus recents   compositor. Sus recientes grabaciones de La      siècle ont toujours eu une grande présence dans son
                                                                                    i va finalitzar amb el Diploma i amb el diploma de
enregistraments de La Vega i Iberia d’Albéniz i     Vega e Iberia de Isaac Albeniz y Música Callada,    répertoire, tels que Mompou, Xavier Montsalvatge,
                                                                                    màster. Més tard va desenvolupar la seva carrera
de Música Callada, Variacions sobre un tema de     variaciones sobre un tema de Chopin i Suburbis de   Robert Gerhard et Luis de Pablo, entre autres.
                                                                                    d’intèrpret y pedagog a Alemanya, Japó i Xina.
Chopin i Suburbis de Frederic Mompou sota el      Mompou bajo el sello de Columna Música han sido    Fondateur et directeur de l’École de musique de
                                                                                    Ha donat classes magistrals a Alemanya, Àustria,
segell de Columna Música han estat aclamats       aclamados por la crítica especializada.        Barcelone et professeur du cours d’interprétation
                                                                                    Espanya, Japó i Xina i també a l’Acadèmia de
per la crítica especialitzada.                                         instrumentale au Conservatoire Supérieur de
                                                                                    Música Àsia-Europa. Ha estat membre del jurat
                            SPAIN                         Musique du Liceu depuis 2006. Sa présence dans
                                                                                    de diversos concursos internacionals de piano.
                            He made his debut as a soloist with Barcelona and   de nombreux jurys de concours de piano nationaux
                            Bilbao orchestras in 1957. After winning several    et internationaux doit être soulignée. Il a publié une  ALEMANIA
                            prizes in international competitions such as Reine   édition Urtext de la Suite Iberia d’Isaac Albéniz.    Thomas Böckheler es uno de los más prestigiosos
                            Elisabeth in Brussels or Vianna da Motta in Lisbon,  En 2005, il a reçu la médaille Isaac Albéniz en     profesores en la University of Music and Perfoming
                            he has made a successful career performing as     reconnaissance de la contribution et de la diffusion   Arts de Munich y en la Universitat Mozarteum
                            a soloist and chamber musician in Europe, the     du travail de ce grand compositeur. Ses récents     en Salzburgo. Estudió con Robert-Alexander
                            USA and Japan. XX century composers such as      enregistrements y compris La Vega et Iberia de      Bohnke, Wladimir von Horbowski y Gerhard
                            Mompou, Montsalvatge Robert Gherard and        Albéniz et la Música Callada, Variations sur un     Oppitz. Cursó sus estudios en la University of
                            Luis de Pablo among others have always been      thème de Chopin et Suburbs de Frédéric Mompou      Music and Performing Arts de Munich finalizando
                            present in his repertoire. Founder and Director    sous la marque de Columna Música ont été salués     con el Diploma y el diploma de master. Más tarde
                            of Escola de Música de Barcelona and musical      par les critiques spécialisés.              desarrolló su carrera como intérprete y pedagogo
                            performance professor at the Conservatori Superior                               en Alemania, Japón y China. Ha impartido… >

18                                         Programa General                                                           19
Membres del Jurat      Miembros del Jurado     Members of the Jury     Membres du jury

                             Sunghoon
                             Simon Hwang

clases magistrales en Alemania, Austria, España,     Corea, R.G.                       Radio Simphonie Orchestra, la Orquesta Ciudad
Japón y China y en la Academia de Música Asia-      Sunghoon Simon Hwang va estudiar en la Korean      de Granada, o la Orquestra Nacional do Porto.
Europa. Miembro de Jurado en diversos concursos     National University of Arts, completant la seva     Durante el año 2017 Hwang debutó en el Carnegie
internacionales de piano.                formació en la École Normal de Musique de París     Hall en Nueva York, recibiendo grandes críticas de
                             i a la Musikhochschule de Hannover. Ha obtingut     la prestigiosa New York Concert Review. Miembro
GERMANY                         més de 40 premis en concursos internacionals de     de Jurado en diversos concursos internacionales
Thomas Böckheler is one of the most prestigious     piano, alguns d’ells tant prestigiosos com el concurs  como El Concurso Rina Sala Gallo en Monza, el
professors at the University of Music and Performing   Maria Canals de Barcelona, el Concurs d’Epinal,     Concurso Claude Bonneton, el Concurso de Tokio
Arts in Munich and since 2007 at the University     el Concurs de Jaén, el concurs de Porto i el Lluis   o el Concurso de Roma, entre otros. Ha impartido
Mozarteum Salzburg. His teachers were Robert-      Sigal de Viña del Mar. També ha rebut diversos     clases magistrales en Alemania y España.
Alexander Bohnke, Wladimir von Horbowski and       premis especials en interpretació. Ha actuat en
Gerhard Oppitz. He studied at the University of     nombrosos festivals de música i ha tocat amb      Korea, R.G.
Music and Performing Arts in Munich and finished     orquestres destacades com la Prague Radio        Sunghoon Simon Hwang studied in the Korean      Corée, R.G.
his studies with the Diploma and the Master Class    Simphonie Orchestra, la Orquestra Ciudad de       National University of Arts, and continued      Sunghoon Simon Hwang a étudié à la Korean
Diploma. He developed his career as a performer and   Granada o la orquestra Nacional de Porto.        his musical training in the Ëcole Normal       National University of Arts, et a continué sa
pedagogue in Germany, Japan and China.          Durant l’any 2017, Hwang va debutar en el Carnegie   de Musique de Paris and in the Hannover       formation musicale à l’École Normale de Musique
He has taught master classes in Germany, Austria,    Hall a Nova York, rebent les millors critiques     Musikhochschule. Hwang is one of the most      de Paris et à la Musikhochschule Hannover.
Spain, Japan and China as well as for the Asia-     de la prestigiosa revista New York Concert Review.   prominent pianists of his generation. He won     Hwang est l’un des pianistes les plus importants
Europe Academy of Music. Afterwards, he serves as    Ha estat membre del jurat de diversos concursos     more than 40 international prizes at prestigious   de sa génération. Il a déjà gagné plus de 40 prix
a jury member in a number of international piano     internacionals així com el concurs Rina Sala Gallo   piano competitions such as Maria Canals       internationaux dans de prestigieux concours tels
competitions.                      a Monza, el concurs Claude Bonneton, el concurs     International Music Competition, in Barcelona,    que le Concours International de Musique Maria
                             de Tokio o el concurs de Roma, entre d’altres. Ha    International piano Competition International    Canals à Barcelone, le Concours International
Allemagne                        impartit classes magistrals a Alemanya i Espanya.    of Epinal, the Competition of Jaén or Luis Sigal   de Piano d’Epinal, le Concours de Jaen ou le
Thomas Böckheler est l’un des plus prestigieux                                  Competition in Viña del Mar. Furthermore,      Concours Luis Sigal à Viña del Mar. Qui plus est,
professeurs de l’Université de Musique et des Arts    Corea, R.G.                       he received 9 special interpretation prizes.     il est récipient de 9 prix spéciaux d’interprétation.
de Munich et depuis 2007 à l’Université Mozarteum    Sunghoon Simon Hwang estudió en el Korean        He has performed at many international        Il a participé à de nombreux festivals de musique
à Salzbourg. Il a étudié avec Robert-Alexandre      National University of Arts, y completó su formación  music festivals and has played as a soloist with   internationaux, et joué comme soliste avec
Bohnke, Wladimir von Horbowski et Gerhard        en la École Normal de Musique en Paris y en la     important Orchestras such as Prague Radio      d’importants orchestres tels que la Prague Radio
Oppitz. Il a fait ses études à l’Université de Musique  Musikhochschule de Hannover. Ha obtenido más de     Symphony Orchestra, Orquesta Ciudad de        Simphonie Orchestra, la Orquesta Ciudad de
et des Arts de Munich, où il a obtenu son diplôme    40 premios en concursos internacionales de piano    Granada and Orchestra Nacional do Porto. In     Granada ou la Orquestra Nacional do Porto. En
et son masters. Par la suite, sa carrière d’interprète  algunos de ellos tan prestigiosos como el Concurso   2017 Hwang made his début at the Carnegie      2017, Hwang fait ses débuts au Carnegie Hall aux
et de pédagogue s’est développée en Allemagne,      Maria Canals de Barcelona, el Concurso de Epinal,    Hall in USA, receiving a great review from      États-Unis, et reçoit une excellente critique dans
au Japon et en Chine. Il a aussi donné des master    el Concurso de Jaén, el Concurso de Oporto, o el    the prestigious New York Concert Review. He     le prestigieux New York Concert Review. Il a été
classes en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au    Luis Sigal en Viña del Mar. También ha recibido     served as a member of Jury at the Rina Sala     membre du jury lors du Concours Rina Sala Gallo,
Japon et en Chine ainsi qu’à l’Académie de musique    varios premios especiales de interpretación. Ha     Gallo Competition, Tokyo Competition, Roma      le Concours de Tokyo, le Concours de Rome et de
Asie-Europe. Plus tard, il a été membre du jury dans   actuado en numerosos festivales de música y ha     Competition and many others. Also, he has      nombreux autres. Il a aussi donné des master classes
de nombreux concours de piano internationaux.      tocado con orquestas renombradas como la Prague     taught master classes in Germany and Spain.     en Allemagne et en Espagne.

20                                          Programa General                                                          21
Membres del Jurat      Miembros del Jurado      Members of the Jury     Membres du jury

Danielle                                                                                 Pavel
Laval                                                                                   Nersessian

França                                                      France                         FEDERACIÓ RUSSA
Danielle Laval es va graduar en el Conservatoire                                 Elève de Vlado Perlemuter et premier prix du      Va obtenir el primer premi del concurs internaci-
National Supérieur de Musique et Danse de París,                                 Conservatoire National Supérieur de Musique       onal de piano de Dublín l’any 1991. Ha aconseguit
on va ser alumna de Vlado Perlemuter. Arthur                                   et Danse de Paris, Danielle Laval remarquée par     altres premis en el concurs internacional de piano
Rubinstein va quedar atrapat pel seu virtuosisme                                 Arthur Rubinstein interloqué par sa virtuosité et    Beethoven de Viena i en el Paloma O’Shea de
i sensibilitat. Ha actuat a França i a l’estranger                                sa sensibilité, a joué en France et à l’Etranger avec  Santander. Pavel Nersessian és un dels pianistes més
en recitals, com a solista amb les orquestres més                                 les plus grands orchestres tels le Concertgebouw    notables de la seva generació a Rússia. Va ser alum-
importants com la del Concertgebouw d’Amsterdam,                                 d’Amsterdam, le Capitole de Toulouse, le        ne del famós conservatori Tchaikovsky de Moscú i
la del Capitole de Tolosa, la Philharmonique de Ràdio                               Philarmonique de Radio France, le Salzburger      al finalitzar els seus estudis, es va incorporar al de-
France, Salzburger Chamber Orchestra i amb grups de                                Chamber Orchestra … De nombreux concerts ont      partament del professor S. Dorencsky. Actualment
cambra com el Quartet Kocian o el Debussy Quartet.                                été enregistrés pour la télévision. Son répertoire   treballa també com a professor a la Universitat de
Molts dels seus concerts han estat enregistrats per a la                             éclectique et impressionnant va de Clementi,      Boston. Des de l’edat de 8 anys ha actuat com a so-
televisió. El seu repertori eclèctic i impressionant va  Rosza, Michel Legrand, Bernard Hermann, Jean      Mozart, Hümmel, Mendelssohn, Chopin …          lista i músic de càmera per tota Europa, USA, Xina
des de Clementi, Mozart, Hümmel, Mendelssohn,       Wiener o Poulenc. Ha grabado con las firmas EMI,    à Franck, Roussel, (avec l’Orchestre de Paris)     i Japó. Té nombrosos enregistraments de les obres
Chopin fins a Franck, Roussel, Rachmaninoff,        Universal, Warner Classic, Naïve, Lontano. Laval    Rachmaninoff, Chaminade, Nino Rota, Miklos       de Chopin, Schumann, Schubert, Brahms i
Chaminade, Nino Rota, Miklos Rosza, Michel         fue nombrada Presidente del Jurado del Concurso    Rosza, Michel Legrand, Bernard Hermann, Jean      Tchaikovsky. Ha impartit classes magistrals en E.U.A.,
Legrand, Bernard Hermann, Jean Wiener ou Poulenc.     George Enescu en la edición 2011.           Wiener ou Poulenc. Elle a enregistré avec les firmes  Japó, Europa i Sud-Amèrica. Nersessian va ser
Ha enregistrat amb les firmes EMI, Universal, Warner                               EMI, Universal, Warner Classic ; Naïve, Lontano.    convidat per el Ballet Kirov i el Perm a interpretar la
Classis, Naive, Lontano. Laval va ser anomenada      France                         Laval a été nommé président du jury du concours     part solista en el Ballet Imperial de Balanchine, basa-
Presidenta del Jurat del Concurs George Enescu       Danielle Laval studied at the Conservatoire      George Enescu dans l'édition 2011.           da en el segon concert de piano de Tchaikovsky, així
en l’edició del 2011.                   National Supérieur de Musique et Danse de Paris                                com actuacions en el Teatre Kirov, Bolshoi, Chate-
                              with Vlado Perlemuter. Arthur Rubinstein was                                  let i Covent Garden. A l’any 2005 se’l va reconèixer
FranCIA                          dazzled by her virtuosity and her deep sensitivity.                              com a artista de mèrit de la Federació Russa.
Danielle Laval se graduó en el Conservatoire        She has performed as a recitalist, as a soloist with
National Supérieur de Musique et Danse de         such leading orchestras as the Concertgebouw in                                FEDERACIÓN RUSA
Paris donde fue alumna de Vlado Perlemuter.        Amsterdam, Capitole in Toulouse, Philarmonique                                 Primer premio del Concurso Internacional de Pia-
Artur Rubinstein quedó deslumbrado por su         de Radio France, Salzburger Chamber Orchestra                                 no de Dublín en el año 1991, obtuvo otros premios
virtuosismo y sensibilidad. Ha actuado en Francia     and as a chamber musician with the Quartet                                   en el Concurso Internacional de Piano Beethoven
y en todo el mundo en recitales, como solista y      Kocian or the Debussy Quartet. Most of her                                   de Viena y en el Paloma O’Shea de Santander. Pa-
con las orquestas más importantes como la del       concerts were tv broadcasted. Her eclectic and                                 vel Nersessian es uno de los pianistas más notables
Concertgebouw de Amsterdam, la del Capitole        impressive repertoire goes from Clementi, Mozart,                               de su generación en Rusia. Fue alumno del famoso
de Tolouse, la Philarmonique de Radio France, la      Hummel, Mendelssohn, Chopin to Frank, Roussel,                                 Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y al finalizar
Salzburger Chamber Orchestra, etc. y con grupos      Rachmaninoff, Chaminade, Nino Rota, Miklos                                   sus estudios se incorporó al departamento del Profe-
de cámara como el Quartet Kocian o el Debussy       Rosza, Michel Legrand, Bernard Hermann, Jean                                  sor S. Dorensky. Actualmente trabaja también como
Quartet. Muchos de estos conciertos fueron         Wiener o Poulenc. Danielle Laval has recorded                                 profesor en la Boston University. Desde la edad de
grabados por la televisión. Su repertorio ecléctico e   with prestigious firms such as EMI, Universal,                                 8 años ha actuado como solista y músico de cámara
impresionante va de Clementi, Mozart, Hümmel,       Warner Classic, Naïve, Lontano. Laval was chosen                                en toda Europa, EE.UU., China y Japón. Tiene
Mendelssohn, Chopin hasta Franck, Roussel,         to be the President of the Jury of the George Enescu                              numerosas grabaciones de las obras de Chopin,
Rachmaninoff, Chaminade, Nino Rota, Miklos         Contest in the 2011 edition.                                          Schumann, Schubert, Brahms y Tchaikovsky. … >

22                                           Programa General                                                            23
Membres del Jurat       Miembros del Jurado     Members of the Jury     Membres du jury

                                                          Ewa
                                                          Osinska

Ha impartido clases magistrales en USA, Japón,       FÉDÉRATION DE RUSSIE                   Polònia
Europa y Sudamérica. Nersessian fue invitado por      Gagnant du premier prix au Concours Internatio-     Nascuda a Polònia, Ewa Osinska es va graduar a
el Ballet Kirov y el Perm a interpretar la parte solista  nal de Piano DPA Dublin en 1991, et médaillé au     l’Acadèmia de Música de Varsòvia, rebent posterior-
en el Ballet Imperial de Balanchine, basada en el     Concours Beethoven de Vienne et au Concours       ment el Diploma del Conservatori Europeu de Paris,
segundo concierto de piano de Tchaikovsky, con       Paloma O’Shea de Santander, Pavel Nersessian       on va estudiar amb els mestres Vlado Perlemuter i
actuaciones en el Teatro Kirov, Bolshoi, Chatelet y    est l’un des plus remarquables pianistes russes de    Suzanne Roche. Premiada en concursos internacio-
Covent Garden. En el 2005 se le reconoció como       sa génération. Après l’obtention de son diplôme au    nals com el concurs de Jaén i el concurs Alfredo Ca-
artista de mérito de la Federación Rusa.          célèbre Conservatoire Tchaikovsky de Moscou, il     sella de Nàpols, ha actuat a les sales de concerts més
                              est invité à y joindre les rangs de la faculté par le  prestigioses d’Europa com Salle Pleyel, Gaveau,
RUSSIAN FEDERATION                     professeur S. Dorensky. Il travaille aussi comme pro-  Wigmore Hall, Queen Elisabeth Hall, Varsovia
Winner of the first prize at the GPA Dublin Interna-    fesseur de piano à l’Université de Boston. Dès l’âge   Philharmonic, Leipzig Gewandhaus, Moscú Rac-
tional Piano Competition in 1991, and prizewinner     de 8 ans, il a été invité comme soliste et musicien de  hmaninov Hall a Àsia i Amèrica. Com a solista ha
at the Beethoven Competition in Wien and the        chambre en Europe, aux États-Unis, en Chine et au    actuat amb moltes de les principals orquestres com    questas como la Orquesta Filarmónica Nacional de
Paloma O’Shea Competition in Santander, Pavel       Japon. Il a effectué de nombreux enregistrements     l’Orquestra Filharmònica Nacional de Polònia,       Polonia, La Orquesta de la BBC, o la Orquesta de la
Nersessian is one of the most remarkable pianists     d’œuvres de Chopin, Schumann, Schubert, Brahms      l’Orquestra de la BBC o l’Orquestra de la Suisse     Suisse Romande, bajo la batuta de varios directores
of his generation in Russia. He was a pupil of the     et Tchaikovsky. Il a donné des master classes aux    Romande, sota la batuta de diversos directors com     como Semkow, Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama,
famous Moscow Tchaikovsky Conservatoire. Upon       États-Unis, au Japon, en Europe et en Amérique du    Semkov, Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama, Plasson o      Plasson, Woodsworth. Miembro de Jurado de diver-
graduating from the Conservatoire he was invited to    Sud. Nersessian, en tant qu’invité spécial du Ballet   Woodsworth. Ha estat membre del Jurat de diversos     sos concursos internacionales. Osinska ha realizado
join the faculty with Professor S. Dorensky. He also    de Kirov et de Perm, a joué une partie solo du Ballet  concursos internacionals. Osinska ha realitzat nom-    numerosas grabaciones entre ellas la integral de la
works as a professor of piano at the Boston Universi-   Impérial de Balanchine, basé sur la musique du      broses gravacions, entre elles la integral de l’obra de  obra de Chopin para piano. Ha sido condecorada
ty. From the age of 8, he has performed as a soloist    2ème concerto pour piano de Tchaikosvky, lequel a    Chopin per a piano. Ha estat condecorada per la seva   por su actividad artística con la Medalla al Mérito
and chamber musician in Europe, USA, China and       été présenté au Kirov, au Bolshoi, au Chatelet et au   activitat artística amb la Medalla al Mèrit pel el Pre-  por el Presidente de Polonia y con la máxima distin-
Japan. He has many recordings with works by Cho-      Covent Garden. En 2005, Il a reçu le titre d’Artiste   sident de Polònia i amb la màxima distinció artística   ción artística polaca la Orden Polonia Restituta. En
pin, Schumann, Shubert, Brahms and Tchaikovsky.      Honorable de la fédération de Russie.          polonesa de l’ordre Polònia Restituta. A França va    Francia recibió La Orden al Mérito Artístico y la de
He has taught master classes in the USA, Japan,                                   rebre L’Ordre du Merite Artistique i el reconeixement   Caballero de la Orden Internacional de las Artes.
Europe and South America. Nersessian, by special                                  de Chevalier de L’Ordre International des Art.
invitation from the Kirov and the Perm Ballet,                                                                Poland
performed solo part in Balanchine’s Ballet Impe-                                  Polonia                          Polish born, Ewa Osinska graduated from the Acad-
rial based on the music of Tchaikovsky’s 2nd Piano                                 Nacida en Polonia, Ewa Osinska se graduó en la      emy of Music in Warsaw. She, later, received the
Concerto with performances in the Kirov, Bolshoi,                                  Academia de Música en Varsovia, recibiendo pos-      Diploma from the Conservatoire Europeen in Paris
Chatelet and Covent Garden. In 2005 he became a                                   teriormente el Diploma del Conservatorio Europeo     where she studied with maestro Vlado Perlemuter
merited artist of the Russian Federation.                                      de Paris, donde estudió con el maestro Vlado Per-     and Suzanne Roche. Winner of international piano
                                                          lemuter y Suzanne Roche. Premiada en concursos      competitions such as Concurso de Jaén and Alfredo
                                                          internacionales como el Concurso de Jaén y el Al-     Casella in Naples, she has performed in the most
                                                          fredo Casella de Nápoles, ha actuado en las salas de   prestigious venues in Europe: Salle Pleyel, Theatre
                                                          conciertos más prestigiosas de Europa: Salle Pleyel,   des Champs Elysees, Gaveau, Wigmore Hall, Queen
                                                          Gaveau, Wigmore Hall, Queen Elisabeth Hall, Var-     Elisabeth Hall, Warsaw Philharmonic, Leipzig
                                                          sovia Philharmonic, Leipzig Gewandhaus, Moscú       Gewandhaus, Moscow Rachmaninow Hall, as well
                                                          Rachmaninov Hall, de Asia y de América. Como       as in Japan and the USA. She has performed with
                                                          solista ha actuado con muchas de las principales or-   leading orchestras such as Poland’s National… >
24                                           Programa General                                                            25
Membres del Jurat     Miembros del Jurado     Members of the Jury      Membres du jury

                            Mladen
                            Tcholitch

Philharmonic Orchestra, The BBC Orchestra,       Sèrbia / França                                                  his wife the french pianist Prisca Benoit. Passionate
Orchestra de la Suisse Romande among others,      Format en la tradició sèrbia i russa a l’acadèmia de les                             about pedagogy, Tcholitch is a piano professor at the
under the baton of such conductors as Semkow,     Arts a Sèrbia, Mladen Tcholitch es traslladà a París,                               Genève Conservatoire de Musique.
Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama, Plasson, Woods-     on va obtenir el Diploma al CNSM de París a la clas-                               He has served as a Jury member in several inter-
worth. Jury member of several international com-    se de Jacques Rouvier i Prisca Benoit, i completa el                               national competitions. Mladen Tcholitch has
petitions. Osinska has recorded Chopin’s integral   curs de perfectionament amb Prisca Benoit. Després                                made several recordings for Naxos, among them a
work for piano, among many other recordings. She    de guanyar el primer premi al Concurs Internacional                                selection of Padre Soler’s sonatas, as well as several
has received the Medal for Merit to Polish Culture,  de Música Maria Canals de Barcelona, al Concurs                                  recordings for Radio France, Catalunya Música and
from the President of Poland, the Knight’s Cross of  Internacional de Jaén, i al Sergei Rachmaninov,                                  Radio Television Novi Sad.
the Polonia Restituta Order, and in France L’Ordre   començà la seva carrera internacional actuant per
du Merite Artistique and the Chevalier de L’Ordre   Europa i Àsia, donant recitals i actuant com a solista                              Serbie / FranCE
International des Art.                 amb la Orquestra Simfònica de Barcelona i la Nacio-                                Formé dans la tradition serbe et russe à l’Académie
                            nal de Catalunya, la Orquestra Ciudad de Granada,     Shenzen Symphony Orchestra, entre otras. Actual-    des Arts de Serbie. Mladen Tcholitch s’installe à
Pologne                        la Voyvodina Symphonic Orchestra i la Shenzhen                                  Paris où il obtient le diplôme du CNSM de Paris
                                                         mente forma dúo pianístico con su mujer la pianista
D’origine polonaise, Ewa Osinska est diplômée de    Symphony Orchestra, entre altres. Actualment forma                                ou il a étudié avec Jacques Rouvier et Prisca Benoit,
                                                         francesa Prisca Benoit. Apasionado de la pedagogía,
l’Académie de Musique de Varsovie. Elle a aussi    un duo pianístic amb la seva dona la pianista france-                               puis intègre le cycle de perfectionnement dans la
                                                         Tcholitch es profesor de piano en el Conservatorio
reçu, postérieurement, le diplôme du Conservatoire   sa Prisca Benoit. Apassionat de la pedagogia,                                   classe de Prisca Benoit. Il obtient le premier prix au
                                                         Superior de Música de Ginebra, y ha sido miembro
Européen de Paris où elle a étudié avec le maestro   Tcholitch és professor de piano al Conservatori Supe-                               Concours international de musique Maria Canals à
                                                         de Jurado de diversos concursos internacionales.
Vlado Perlemuter et Suzanne Roche. Gagnante      rior de Música de Ginebra i ha estat membre de jurat                               Barcelone, au concours Jaén et au Serguei Rachma-
                                                         Mladen Tcholitch ha realizado varias grabaciones
de concours internationaux tels que le Concours    de diversos concursos internacionals. Mladen Tcho-                                ninov, il commence sa carrière internationale en se
                                                         para la productora Naxos, entre ellas una selección
de Jaen et le Alfredo Casella de Naples, elle a joué  litch ha fet diversos enregistraments per la productora                              produisant en Europe et en Asie, donnant des réci-
                                                         de las sonatas del Padre Soler, asi como grabaciones
dans les salles les plus prestigieuses d’Europe:    Naxos entre ells, una selecció de sonates del Pare                                tals comme a soliste, et avec des Orchestre comme
                                                         para Radio France, Catalunya Música y Radio Tel-
la Salle Pleyel, le Théâtre des Champs Élysées,    Soler, així com enregistraments per Radio France,                                 la Symphonique de Barcelone et National de Cata-
                                                         evisión Novi Sad.
le Gaveau, le Wigmore Hall, le Queen Elizabeth     Catalunya Música i Radio Televisió Novi Sad.                                   logne, Orchestre de la Ville de Grenade, Orchestre
Hall, le Philharmonique de Varsovie, le Leipzig                                                             Symphonique Voyvodina, Orchestre Symphonique
                                                         SerbiA / France
Gewandhaus, le Hall Rachmaninov de Moscou,       Serbia / Francia                                                 Shenzen, entre d’autres. Il joue actuellement duo de
                                                         Educated within the Serbian and Russian tradition
ainsi qu’au Japon et aux États-Unis. Elle a joué    Formado en la tradición serbia y rusa en la Aca-                                 piano avec son épouse, la pianiste française Prisca
                                                         at the Serbian Academy of Arts, Mladen Tcholitch
avec des orchestres de premier ordre tels que l’Or-  demia de las Artes en Serbia. Mladen Tcholitch,                                  Benoit. Passionné de la pédagogie, Tcholitch est
                                                         received the Diploma from the CNSM de Paris,
chestre Philarmonique National de Pologne, le     se traslada a Paris donde obtiene el Diploma en el                                professeur du piano au Conservatoire supérieur de
                                                         where he studied with Jacques Rouvier and Prisca
BBC Orchestra, l’Orchestre de la Suisse Romande,    CNSM de Paris en la clase de Jacques Rouvier y                                  musique à Genève et a été membre du jury de plu-
                                                         Benoit. Afterwards he joins the Master degree cycle
et sous la direction de chefs d’orchestre tels que   Prisca Benoit, después completa el Ciclo de perfec-                                sieurs concours internationaux. Mladen Tcholitch a
                                                         in the class of Prisca Benoit. Winner of the First
Semkow, Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama, Plasson     cionamiento en la clase de Prisca Benoit. Obtiene                                 réalisé plusieurs enregistrements pour Naxos, parmi
                                                         Prize at the Maria Canals Barcelona International
ou Woodsworth. Elle a été membre du jury pour     el primer premio en el Concurso Internacional de                                 eux une sélection de sonates du Père Soler, ainsi
                                                         Music Competition, Jaén Competition, and Serguei
de multiples concours internationaux. Elle a enre-   Música Maria Canals de Barcelona, en el Concurso                                 que des enregistrements pour Radio France, Cata-
                                                         Rachmaninov Competition, he started his career
gistré, entre autres, l’œuvre de piano complète de   de Jaén i en el Serguei Rachmaninov, tras lo cual                                 lunya Música et Radio Televisión Novi Sad.
                                                         performing in Europe and Asia, as a recitalist and
Chopin. Elle a reçu la Médaille d’Honneur de la    empieza su carrera internacional actuando por       soloist with orchestras such as Orquestra Simfònica
Culture Polonaise du Président de Pologne, la Croix  Europa y Asia, dando recitales y actuando como       de Barcelona y Nacional de Catalunya, Orquesta
de Commandeur de l'ordre Polonia Restituta, et     solista, acompañado por la Orquestra Simfónica de     Ciudad de Granada, Voyvodina Symphonic Or-
en France l’Ordre du Mérite Artistique ainsi que le  Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Ciu-      chestra, Shenzhen Symphony Orchestra, among
Chevalier de l’Ordre International des Arts.      dad de Granada, Voyvodina Symphonic Orchestra,       others. Presently he performs, as a piano duo with
26                                                                                                              27
Membres del Jurat      Miembros del Jurado     Members of the Jury     Membres du jury

BEGOÑA
URIARTE
                                                         mann Mrongovius. She has numerous recordings,
Espanya                         España                          some of them with music dedicated to her and her
Begoña Uriarte va estudiar piano en el Real Con-    Begoña Uriarte estudió piano en el Real Conser-     husband.She has taught master classes in Germany,
servatori de Música de Madrid amb les millors      vatorio de Música de Madrid con máximas califi-     Spain and Japan and has served as a Jury member in
qualificacions i a mans del professor José Cubiles.   caciones con el profesor José Cubiles. Continúa su    international piano competitions.
Va continuar la seva formació pianística a París i a  formación pianística en París y en Múnich, y gana
Munic. Ha guanyat el primer premi del Concurs      el 1er. Premio del Concurso Internacional de Jaén,    Espagne
Internacional de Jaén, Diploma d’Honor amb gran     Diploma de Honor con gran distinción en el Con-     Begoña Uriarte est diplômée du Real Conservatorio
distinció en el Maria Canals de Barcelona i el pri-   curso Maria Canals de Barcelona y el 1er. Premio     de Música de Madrid, ayant obtenu les meilleures
mer Premi del Concurs de les Musikhochschulen      del Concurso de las Musikhochschulen de Alema-      mentions. Elle a continué ses études à Paris et
d’Alemanya. La seva exitosa carrera la va portar al   nia. Su exitosa carrera la llevó a su debut con la    Munich. Gagnante du premier prix au Concours
seu debut amb l’Orquestra Filharmònica de Munic     Orquesta Filarmónica de Munich y a tocar bajo la     International de Piano de Jaen, elle a gagné le prix
i va actuar sota la batuta de directors com Kubelik,  batuta de directores como Kubelik, Swallisch, Frü-    d’honneur du Concours International de Musique
Swallisch, Frübeck de Burgos o López Cobos, entre    beck de Burgos o López Cobos, entre otros. Crea     Maria Canals de Barcelone, et le premier prix du
d’altres. Amb el seu marit, el pianista alemany Karl-  con su marido, el pianista alemán Karl-Hermann      Concours Musichochschulen en Allemagne. Elle
Hermann Mrongovius, fa un duo de piano. Uriarte     Mrongovius, un dúo de piano. Uriarte ha realizado    a joué dans des récitals ou en tant que soliste avec
ha realitzat nombrosos enregistraments, alguns     numerosas grabaciones algunas de ellas de compo-     orchestre en Espagne, en France et en Allemagne.
d’ells de composicions dedicades a ella i el seu ma-  siciones dedicadas a ella y su marido. Ha impartido   Sa fructueuse carrière l’a amenée à faire ses débuts
rit. Ha impartit classes magistrals i cursos a Alema-  clases magistrales y cursos en Alemania, España y    avec l’Orchestre Philharmonique de Munich et à
nya, Espanya i el Japó, i a més a més, ha format part  Japón y ha formado parte del jurado de importantes    jouer sous la baguette de chefs d’orchestre tels que
del jurat d’importants concursos internacionals.    concursos internacionales.                Kubelik, Swallisch, Frübeck de Burgos ou López
                                                         Cobos, entre autres. Uriarte joue en duo avec son
                            Spain                          mari le pianiste allemand Hermann Mrongovius.
                            Begoña Uriarte graduated at the Real Conservatorio    Elle a participé à de nombreux enregistrements,
                            de Música de Madrid with the highest marks. She     certains dont la musique est dédiée à elle et son
                            continued her studies in Paris and Munich. Win-     mari. Elle a donné des master classes en Allemagne,
                            ner of the first prize at the Jaén International Piano  en Espagne et au Japon, et a siégé comme membre
                            Competition, she won a diploma of honour at the     du jury dans de nombreux concours internationaux
                            Maria Canals Barcelona International Music Com-     de piano.
                            petition, and the first Prize at the Musikhochschulen
                            Competition in Germany. She performed as a recit-
                            alist and soloist with orchestra in Spain, France and
                            Germany. Her successful career brought her to her
                            debut with the Munich Philharmonic Orchestra
                            and to play under the baton of such conductors as
                            Kubelik, Swallisch, Frübeck de Burgos or López
                            Cobos, among others. Uriarte performs as a piano
                            duo with her husband the German pianist Her-

28                                                                                   29
También puede leer
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES ... Cancelar