MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA

 
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
66è CONCURS INTERNACIONAL DE Música

Maria
Canals
Barcelona
Programa General
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
66è CONCURS INTERNACIONAL DE Música

    Maria
   Canals
      Barcelona
          Programa
         General 2020

       www.mariacanals.cat
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
Amb el mecenatge de                 EL MARIA CANALS
con el mecenazgo de                 PORTA CUA A...
Sponsored by
                           EL MARIA CANALS
sous le patronage de
                           PORTA CUA EN...

                           EL MARIA CANALS
                           PORTA CUA IN...

                           EL MARIA CANALS
                           PORTA CUA À...

Amb el suport especial de
Con el apoyo especial de
With the special support of
Avec le soutien exceptionnel de

Amb el suport de
Con el apoyo de
With the support of
                           Participants OFF  Acadèmia Marshall-Granados    CEIP Torrent d’en Melis     Escola Municipal de Música
Avec le soutien de
                           Participantes OFF  Aules d’Extensió Universitària  CEIP Coves d’en Cimany        de Rubí Pere Burés
                           Participants OFF    de Sant Cugat         CEIP Pit-Roig          Escola Municipal de Música
                           Participants OFF  Aula Hospitalària        CEIP Mare Nostrum          Can Roig i Torres
                                      Vall d’Hebron         CEIP de les Aigües        Escola Municipal de Música
                                     Arxiu Nacional de Catalunya   CEIP Arc Iris            del Mollet del Vallés
                                     Associació Musical        CEIP Els Pins          Escola Municipal de Música
                                      “Músics de Gràcia”      CEIP Mare de Déu           de Montmeló
                                     Associació Musical Giravolt     de Montserrat         Escola Municipal de Música
Col·laboradors                              CEIP Els Horts          CEIP El Carmel            Can Ponsic
Colaboradores                              CEIP El Til·ler         Conservatori Municipal      Escola Wagner
Partners                                 CEIP Escola del Mar         de Badalona          Escola Mercè Rodoreda
Partenaires                               CEIP Escola Orlandai       Conservatori Municipal      Escola de Música
                                     CEIP Torrent            de Barcelona           Joan Llongueres
                                      de Can Carabassa       Conservatori Professional    Escola de Musica Musicaula
                                     CEIP L’Heura            del Liceu           Escola Municipal de Música
                                     CEIP Timbaler del Bruc      Conservatori Superior        de l’Eixample
                                     CEIP Cavall Bernat         del Liceu           Escola Municipal de Música
                                     CEIP Can Fabra          Cor Coral·lí             Nou Barris
                                     CEIP Mossèn Jacint Verdaguer   Cor del CIC           Escola Municipal de Música
                                     CEIP Escola Els Porxos      Cor Joves Musicant          Sant Andreu
                                     CEIP Escola Arc de Sant Martí  Cor EM Sant Gervasi       Escola de Música
                                     CEIP Escola La Pau        Cor Yonder              de Cabrera de Mar
                                     CEIP Escola Bac de Roda     Cor The Wheels Gospel      Escola de Música
                                     CEIP Escola Ciutat Comtal    Cor Gospel Optomestrist       Can Canturri
Donants de concerts                           CEIP Escola Alfonsa Cavin    Cor Gospel The New Zombies    Escola de Música El Prat
Donantes de conciertos                          CEIP Escola Ferrer i Guàrdia   Cor Geografia          Escola Municipal de Música
Concert donors                              CEIP Escola Mestre Morera      i Història de la UB        Victòria dels Àngels
Donneurs de concerts                           CEIP Escola           Cor Compartir Clavé XXI       de Sant Cugat
                                      Elisenda de Montcada     Cor Infantil Clavé XXI      Estudi Musical 143
                                     CEIP Marcelo Usera        Cor La Salle           Estudi de Música Àngel Casas
                                     CEIP República de Venezuela   Cor So de Sants         ESMUC
                                     CEIP Juan Sebastian Elcano    Escola de Música del		      IEA Oriol Martorell
                                     CEIP Ciudad de Jaén         Centre Moral i Cultural    Istituto Italiano Statale
                                     CEIP Nuestra Señora         del Poblenou           Comprensivo di Barcellona
                                      de la Fuencisla        Escola Coral de l’Orfeó Català  Escola Concepcionistes
                                     CEIP República del Brasil    Escola de Música Casp        de Barcelona
                                     CEIP San José Obrero       Escola de Música         Musical’s Choir
                                     CEIP Huerta del Carmen       La Sala de Poblenou      SUMI Suzuki Music Institute
                                     CEIP Valdés Leal         Escola de Música Tarantel·la   Roig Korai, cor de noies
                                     CEIP Pío XII           Escola de Música Virtèlia      de l’Orfeó Gracienc
                                     CEIP Manuel Siurot        Escola de Música de Barcelona  Taller de Músics
                                     CEIP Pino Flores         Escola de Música Lestonnac    The Piano Seekers
2                 Programa General            CEIP Baloo                            Piano Lovers         3
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
PRESIDENTA   PRESIDENTA         President          Présidente
FUNDADORA   FUNDADORA         Founder           fondatrice

                 Maria
                 Canals
  Fundadora del     Maria Canals i Cendrós    El 1965 el President de la República
  Concurs Inter-    (Barcelona 1914-2010) va   Italiana li va concedir la Stella della
             tenir com a professors el   Solidarità Italiana, i el 1981 el Mi-
nacional DE MÚsica    seu pare Joaquim Canals,   nistre de la Cultura de la República
   Maria Canals    Lluís Millet i Ricard     Francesa la va nomenar Chevalier
  de Barcelona i    Viñes. A l’edat de 15 anys  dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
  de l’acadèmia de    va començar la seva carre-  El 1990 va ésser guardonada amb la
  Música Ars Nova    ra internacional de concer-  Creu de Sant Jordi per la Generali-
             tista col·laborant amb les  tat de Catalunya i amb la Medalla
        orquestres i els directors més impor-  al Mérito en Bellas Artes categoria
        tants de la seva època, amb un am-    de plata concedida pel Ministerio
        pli repertori en què van destacar    de Cultura. El 1994 l’Ajuntament de
        les estrenes d’algunes de les obres   Barcelona li va concedir la Medalla
        dels compositors catalans més im-    al Mèrit Artístic en la categoria d’or.
        portants de la primera meitat del
        segle XX, i una predilecció per la    Maria Canals va publicar els llibres
        música francesa.             Una vida dins la música (Editorial
                            Selecta), Quaranta anys de vida del
        Al 1950 va fundar juntament amb     Concurs d’Execució Musical, alguns
        el seu marit la prestigiosa Acadèmia   records (Publicacions de l’Abadia
        de Música Ars Nova, i l’any 1954 va   de Montserrat) i Beethoven, la vida
        fundar el Concurs Internacional     i l’obra (Biblioteca Selecta).
        d’Execució Musical Maria Canals
        de Barcelona. Maria Canals va
        formar part del jurat dels concursos
        Internacionals més importants.
                                               57
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
Honorables      Honorables      HONORARY       Honorables
                                            Srs. Cònsols     Sres. Cónsules    COUNCILLORS     Consuls

Presidenta d’honor  Presidenta de honor  Honorary president  Présidente d’honneur  Alemanya       Alemania       Argentine      Allemagne
                                            Argentina      Argentina      Austria       Argentine
S.M.         S.M.         H.M.         S.M.          Àustria       Austria       Belgium       Autriche
La Reina Sofia    La Reina Sofía    Queen Sofia     la Reine Sofia     Bèlgica       Bélgica       Bolivia       Belgique
                                            Bolívia       Bolivia       Brazil        Bolivie
                                            Brasil        Brasil        Canada        Brésil
                                            Canadà        Canadá        Dominican      Canada
                                            EUA         EE.UU.         Republic      Corée du Sud
COMITÈ D’HONOR    Comité de Honor    Honorary Committee  Comité d’honneur
                                            Federació Russa   Federación Rusa   France        États-Unis
                                            França        Francia       Germany       Fédération de Russie
Molt Honorable    Muy Honorable     President of     Président du      Grècia        Grecia        Greece        France
Senyor President   Señor Presidente   the Generalitat   Gouvernement      Guatemala      Guatemala      Guatemala      Grèce
de la Generalitat  de la Generalitat   of Catalonia     de Catalogne      Itàlia        Italia        Italy        Guatemala
de Catalunya     de Cataluña                            Japó         Japón        Japan        Italie
                                            Noruega       Noruega       Netherlands     Japon
                                            Països Baixos    Países Bajos     Norway        Norvège
Excma. Sra.     Excma. Sra.      Mayor        Maire         Pakistan       Paquistán      Pakistan       Pakistan
Alcaldessa      Alcaldesa       of Barcelona     de Barcelone      Perú         Perú         People’s Republic  Pays-Bas
de Barcelona     de Barcelona                           Portugal       Portugal       of China       Portugal
                                            Regne Unit      Reino Unido     Perú         Perou
                                            República de Corea  República de Corea  Portugal       République
Ministre       Ministro       Minister       Ministre de      República      República      Republic of Korea   Dominicaine
d’Educació,     de Educación,     of Education,    l’Éducation,       Dominicana      Dominicana     Russian Federation  République Populaire
Cultura i Esport   Cultura y Deporte   Culture and Sport  Culture et Sport    República Popular  República Popular  Switzerland      de Chine
                                             de Xina       de China      United Kingdom    Royaume-Uni
Presidenta      Presidenta      President      Président de      Suïssa        Suiza        Uruguay       Suisse
de la Diputació   de la Diputación   of the Diputació   la Diputació      Uruguai       Uruguay       U.S.A.        Uruguay
de Barcelona     de Barcelona     de Barcelona     de Barcelona      Veneçuela      Venezuela      Venezuela      Venezuela

6                                Programa General                                             7
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
excma. SrA.        excma. Sra.        Mayor        Maire de
Alcaldessa        Alcaldesa         of Barcelona     BarcelonE
de Barcelona       de Barcelona

Un any més, donem la benvinguda a la primavera amb les melodies
i partitures del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Celebrem la 66a edició d’aquest certamen que ens ajuda a conèixer,
sentir i estimar la música. Les notes dels teclats envairan els carrers
de la nostra ciutat, des dels indrets del Gòtic amb la marató de piano
a la plaça Reial, fins als deu pianos repartits al llarg del Passeig de
Gràcia. La música a l’abast de tothom.

Barcelona és ciutat de cultura. Tenim una gran riquesa i una gran
tradició en l’àmbit de la música i per això estem molt orgullosos
de comptar amb una iniciativa com el Concurs Maria Canals,
que ens converteix durant uns dies en la ciutat mundial del piano.
Un projecte únic i singular que dóna suport als joves músics que
es volen dedicar professionalment a tocar aquest instrument i, alhora,
organitza activitats de divulgació, sensibilització i educació musical
adreçades a tota la ciutadania. Un llenguatge universal i obert.

Gràcies a les entitats organitzadores i col·laboradores, a totes
les persones voluntàries i a les famílies que cedeixen el seu piano
per a l’estudi dels participants. Als més de vuitanta concursants,
seguiu aprenent, esforçant-vos i, sobretot, gaudiu de la música,
tal com farem nosaltres escoltant-vos. Moltes gràcies per aquest
regal col·lectiu que ens oferiu.

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

8                                     Programa General  9
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
Patrons d’Honor    Patrones de Honor  HONORARY PATRONS    Mécènes d’honneur  Patrons         Patrones    Patrons         Mécènes

Sra. Aguilà Santa Lucia, Pilar       Fundació Orfeó Català           Sra. Aguilà Santa Lucia, Lita      Mercè Solernou, S.A.
Sra. Alsina Dachs, Eulàlia         Fundació Puig               Aula Extensió Universitària       Sr. Mora i Griso, Guillem
Sr. Amat, Frederic             Sra. Isern Vda. Coromina, Montserrat      Sant Cugat del Vallès        Palau Antiguitats
Bagués-Masriera Joiers           Sr. Morell i Loriente, Jordi        Sr. Boté i Cardona, Ramon        Sr. Pujadas Domingo, Josep
Capdevila, Joiers i Argenters       PricewaterhouseCoopers           Sra. Brunet i Agustí, Montse      Sr. Sánchez Prat, Ildefonso
Sr. Carulla Font, Artur          Sr. Puig i Tomàs, Andreu          Sr. Canals i Monte, José Manuel     Sra. Urgell i Espinàs, Carme
Sra. Carulla Font, Aurèlia         Sr. Quintana i Colomer, Pere        Ilm. Col·legi d’Advocats de Barcelona  Sra. Vallvé i Riera, Àngels
Sr. Carulla Font, Lluís          Sra. Quintana i Trias, Victòria      Sr. Daniel i Gubert, Josep       Sra. Ventós de Díaz Morera, Marta
Sra. Carulla Font, Mariona         Real Estamento Militar           Sr. Delgado i Infante, Antonio     Sra. de Vilallonga i Ginjaume, Pilar
Sra. Carulla Font, Montserrat         del Principado de Gerona        Sra. Fornos i Hernàndez, Lluïsa     Sra. Vilanova i Ribes, Consuelo
Sra. Cendrós Jorba, Laura         Sr. Recasens i Carreras, Francesc
Sra. Cendrós Jorba, Marta         Sra. Ribas i Quer, Victòria
Sr. Colomer i Maronas, Josep Maria     Rocketsolid, S.L.
Sra. Cuitó Sabaté, Maria Teresa      Romea, S.A.
Sra. Delgado, Consuelo           Sr. Roura i Comas, Joan-Artur
Família Gaspar Farreras          Sra. Sagarra i Trias, Anna Maria
Família Martínez Guarro          Sr. Sagi i Montplet, Víctor
Fundació Lluís Coromina          Sra. Serrat i Martin, Maria
Fundació Colònia Vidal           Sr. Uriach i Marsal, Joan
Fundació Jesús Serra            Sr. Vidal Arderiu, Oriol
Fundació Carulla

10                                 Programa General                                         11
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
Junta Directiva     Junta Directiva  Board of Directors   Comité directeur  Organització           Organización           Organization           Organisation
de l’Associació     de la Asociación  of the Association   de l’Association

                                            Carlos Cebro
Mariona Carulla
i Font                                         Director Artístic         Director Artístico        Artistic Director         Directeur Artistique
Presidenta       Presidenta     President        Président      Jordi Vivancos i Farràs

                                            Director             Director             Director		            Directeur

Victòria Quintana                                   Montse Roig i Losantos

i Trias                                        Secretària i           Secretaria y           Secretary and           Secrétaire et
                                            coordinadora           coordinadora           coordinator            coordinateur
Vice-Presidenta     Vice-Presidenta  Vice-President     Vice-Président
                                            MARTA GASCH I FORASTÉ / JUDIT FUGAROLAS I GOMEZ

                                            Secretaria concursants      Secretaría concursantes     Contestants secretariat      Secrétariat des con-
ILDEFONSO SÁNCHEZ                                   i producció            y producción           and production          currents et production
PRAT                                          Glòria Bartomeus i Casamitjana

Secretari       Secretario     Secretary        Secrétaire     Relació amb famílies       Relación con familias      Contact with families       Relation avec
                                            i web               y web              and web              les familles et web

Antoni DELGADO                                     Montse brunet i agustí

INFANTE                                        Secretària del jurat       Secretaria del jurado      Secretary of the jury       Secrétaire du jury
                                            ELISABETH MARTÍNEZ I GUARRO
Tresorer        Tesorero      Treasurer        Trésorier
                                            Relacions públiques        Relaciones públicas       Public relations         Relations publiques
                                            AINA VEGA I ROFES

                                            Comunicació i premsa Comunicación y prensa Comunication and press Comunication et presse
                                            JUDIT JORDANA I PONS

                                            Xarxes socials          Redes sociales          Social media           Réseaux sociaux

Vocals         Vocales      Members         Membres       Studio Aparte, ELLEN DIEDRICH

                                            Disseny              Diseño              Design              Conception
                                            OLIVER ADELL I TORNE
Sr. Félix Alcaraz Vellisca         Sra. Cecília Julià de Capmany
Sra. Montse Brunet i Agustí        Sra. Ivana Klimek              Fotografia            Fotografía            Photography           Photographie
Sr. Josep Mª Busquets i Galera       Sra. Elisabeth Martínez i Guarro
Sr. Carlos Cebro              Sra. Raquel Millàs i Vendrell        Agraïment             Agradecimiento          Acknowledgement          Remerciements
Sra. Laura Cendrós i Jorba         Sr. Pere Quintana i Colomer         A totes les famílies que deixen  A todas las familias que dejan  Our deepest thanks to the     Nos remerciements à toutes
Sr. Josep Cuscó i Garcia          Sr. Joan-Artur Roura i Comas        el seu piano als concursants   su piano a los concursantes    many families who graciously   les familles qui mettent
Sra. Pilar Figueras i Bellot        Sra. Anna Sagarra i Trias          durant el Concurs, i als     durante el Concurso, y a los   lend their pianos to contes-   généreusement leur piano à
                                            voluntaris i voluntàries que   voluntarios y voluntarias que   tants during the competition.   disposition des concurrents
Sra. Elvira Gaspar i Farreras       Sr. Oriol Vidal i Arderiu          desinteressadament col·laboren  desinteresadamente colaboran   We also thank all the       pendant le concours,
Sr. Alejandro Jiménez i Marconi      Sr. Jordi Vivancos i Farràs         amb el Concurs.          con el Concurso.         volunteers who assist       et à tous les bénévoles qui
                                                                              the Competition.         collaborent au Concours.

12                                 Programa General                                                                 13
MARIA CANALS BARCELONA PROGRAMA GENERAL - 66È CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA
JURAT
JURADO
JURY
President        PRESIDENTE        PRESIDENT         Président

Carlos
cebro

Uruguai / França                  URUGUAY / FRANCIA                   URUGUAY / FRANCE                  URUGUAY / FRANCE

Carlos Cebro, nascut a Montevideo, va estudiar   Carlos Cebro, nacido en Montevideo, estudió      Carlos Cebro, born in Montevideo, studied with   Carlos Cebro, né à Montevideo, a étudié avec
amb Eliane Richepin i va completar els seus    con Eliane Richepin y completó sus estudios      Eliane Richepin and completed his studies in    Eliane Richepin et a complété ses études à
estudis a París amb Vlado Perlemuter, del qual   en París con Vlado Perlemuter, de quien he-      Paris with Vlado Perlemuter from whom he in-    Paris avec Vlado Perlemuter dont il a héritée
va heretar la seva música i el seu piano de cua.  redó su música y su piano de cola. Premiado      herited his music and his grand piano. Winner    sa musique et son piano à queue. Lauréat de
Premiat en nombrosos concursos internacionals,   en numerosos concursos internacionales, ha      of many international competition prizes, he    nombreux concours internationaux, il s’est
ha actuat per tot el món com a solista, músic de  actuado por todo el mundo en recitales como      has performed worldwide with chamber music     produit dans le monde entier comme soliste,
cambra i amb orquestres sota la direcció de mes-  solista, música de cámara y con orquestas bajo    ensembles and with orchestras under the baton    avec des ensembles de musique de chambre
tres com Jacques Bodmer, Gustav König, Lazlo    la batuta de directores como Jacques Bodmer,     of conductors such as Jacques Bodmer, Gustav    et des orchestres sous la baguette de chefs
Halasz o Antonio Vito. Ha estat acompanyant    Gustav König, Lazlo Halasz o Antonio Vito.      König, Lazlo Halasz o Antonio Vito.         d’orchestre tels que Jacques Bodmer, Gustav
de cantants com Arleen Auger, Rita Streich o    Ha sido acompañante de cantantes de renom-      He has been an accompanist for renowned       König, Lazlo Halasz ou Antonio Vito. Il a été
George London entre d’altres en el Festival de   bre como Arleen Auger, Rita Streich o George     singers, such as Arleen Auger, Rita Streich, or   accompagnateur de chanteurs de renom comme
Salzburg mentre treballava al Mozarteum du-    London entre otros en el Festival de Salzburgo    George London among others at the Salzburg     Arleen Auger, Rita Streich, ou George London
rant un llarg període de temps.          mientras trabajaba para el Mozarteum durante     Festival while he worked for the Mozarteum     entre autres au Festival de Salzbourg alors
Ha estat jurat en diversos concursos internaci-  un largo periodo de tiempo. Ha sido jurado en     over a long period of time. He has served as a   qu’il travaillait pour le Mozarteum pendant
onals de piano i ha impartit classes magistrals  varios concursos internacionales de piano y ha    Jury in several international piano competitions  une longue période de temps. Il a été jury dans
a Europa, Àsia i Amèrica. Ha realitzat nombro-   impartido clases magistrales en Europa, Asia y    and has taught master classes in Europe, Asia    plusieurs concours internationaux de piano et
sos enregistraments. President de l’associació   América. Ha realizado numerosas grabaciones.     and America. He has made many recordings.      a donné des master classes en Europe, en Asie
“Eliane Richepin”. És el director artístic i el  Presidente de la asociación “Eliane Richepin”.    President of the “Eliane Richepin Association”.   et en Amérique. Il a réalisé de nombreux enre-
president del Jurat del Concurs Internacional   Es el director artístico y el presidente del jurado  Artistic Director as well as the President of the  gistrements. Président de l’ “Association Eliane
de Música Maria Canals de Barcelona. Ha estat   del Concurso Internacional de Música Maria      Jury of the Maria Canals International Music    Richepin”. Directeur Artistique ainsi que le
condecorat com a Chevalier dans l’Ordre des    Canals de Barcelona. Ha sido condecorado       Competition in Barcelona.              Président du Jury du Concours international de
Arts et des Lettres pel Ministeri de Cultura del  como Chevalier dans l’Ordre des Arts et des      He was awarded Chevalier dans l’Ordre des Arts   Musique Maria Canals à Barcelone.
Govern francès.                  Lettres por parte del Ministerio de Cultura      et des Lettres by the Ministry of Culture of    Il a reçu le grade de Chevalier dans l’Ordre des
                          del Gobierno francés.                 the French Governement.               Arts et des Lettres du Ministère de la Culture
                                                                               du Gouvernement français.

16                                       Programa General                                                      17
Membres del Jurat      Miembros del Jurado     Members of the Jury    Membres du jury

Manana                                                                               of Italy. She was appointed Ambassador of Peace
                                                                                  by the UN and Knight of the Order of Honour

Doijashvili                                                                            of Polish Culture, a distinction granted by the
                                                                                  Republic of Poland. M. Doijashvili is regularly
                                                                                  invited to prestigious international competitions
                                                                                  as a member of the jury.
Geòrgia                         pretó el concierto para piano de Schumann.
Manana Doijashvili es va graduar al Conservatori    Ha participado con éxito en concursos interna-
                                                                                  Gèorgie
Estatal de Tbilisi amb el professor T. Amirejibi    cionales y ha actuado en distintos países, como
                                                                                  Manana Doijashvili est diplômée du Conserva-
i va estudiar amb A. Joheles i S. Neuhaus. La      Rusia, Bulgaria, Islandia, Estados Unidos, Fin-
                                                                                  toire d’État de Tbilissi en Géorgie avec les profes-
primera vegada que va tocar amb una orquestra      landia, España, Alemania, Austria, Argentina,
                                                                                  seurs T. Amirejibi, A. Joheles et S.Neuhaus. Elle
simfònica va ser quan tenia 7 anys i a l’edat d’11   Corea, Australia, así como en los principales
                                                                                  a joué pour la première fois avec un orchestre
anys va interpretar el concert per a piano de      festivales de música, donde ha obtenido un im-
                                                                                  symphonique alors qu’elle n’avait que 7 ans, et
Schumann. Ha participat amb èxit en concursos      portante reconocimiento internacional.
                                                                                  elle a interprété le Concerto pour piano de Schu-
internacionals i ha actuat a diversos països, com    Entre el año 2000 y 2011, M. Doijashvili fue
                                                                                  mann à l’âge de 11 ans. M. Doijashvili a été lau-
Rússia, Bulgària, Islàndia, Estats Units, Finlàn-    rectora del Conservatorio Estatal de Tbilisi, del
                                                                                  réate de nombreuses compétitions internationales
dia, Espanya, Alemanya, Àustria, Argentina,       que actualmente es vicerrectora y jefa del depar-
                                                                                  et a participé à de nombreux festivals de musique
Corea, Austràlia, així com als principals festivals   tamento de piano. M. Doijashvili ha desarrollado
                                                                                  en Russie, en Bulgarie, en Islande, en Finlande,
de música, on ha obtingut un important reconei-     una intensa actividad de interpretación, formación
                                                                                  aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne en
xement internacional.                  y social, y se ha convertido en la organizadora e
                                                                                  Argentine en Corée et en Australie. Elle a joué
M. Doijashvili va ser rectora del Conservatori Esta-  inspiradora del «movimiento de concursos» en
                                                                                  dans les salles de concert les plus prestigieuses et
tal de Tbilisi entre l’any 2000 i el 2011, actualment  Georgia, fundando varios concursos musicales.
                                                                                  jouit d’une renommée internationale.
n’és vicerectora i cap del departament de piano.    Manana Doijashvili ha recibido el título hono-
                                                                                  M. Doijashvili a été Recteur du Conservatoire
Desenvolupa una intensa activitat social, d’inter-   rífico de Artista del Pueblo en Georgia, y le fue  performances in a number of countries, such as    d’État de Tbilissi de 2000 à 2011. Elle y est depuis
pretació i de formació i s’ha convertit en l’organit-  otorgada la Orden del Mérito y la Orden de la    Russia, Bulgaria, Iceland, the United States, Fin-  2011 Vice-recteur et Responsable du département
zadora i inspiradora del “moviment de concursos”    Excelencia Presidencial. Fue ganadora de los     land, Spain, Germany, Austria, Argentina, Korea,   Piano. Participant à de nombreuses représenta-
a Geòrgia, fundant diversos concursos musicals.     premios estatales Z. Paliashvili y Rustaveli y    Australia, as well as her performances at major    tions, elle poursuit ses fonctions d’enseignante
A Geòrgia ha rebut el títol honorífic d’Artista del   del premio de la Russian Performing Art Fund,    music festivals, brought her worldwide recogni-    tout en créant de nombreux concours musicaux
Poble i va rebre l’Ordre del Mèrit i l’Ordre de     además de la distinción de la Orden de las Artes   tion, offering her the chance to perform in the    dans son pays. Elle est très engagée dans l’organi-
l’Excel·lència Presidencial. Va guanyar els premis   y las Letras que concede la República de Fran-    most important music venues.             sation de nombreuses compétitions en Géorgie.
estatals Z. Paliashvili i Rustaveli, el premi atorgat  cia y la Orden de la Estrella de la Solidaridad   From 2000 to 2011 M. Doijashvili was rector of    La Géorgie lui a décerné le titre de “People’s
per la Russian Performing Art Fund, a més de la     Italiana que concede el presidente de Italia.    the Tbilisi State Conservatoire, where she cur-    Artist” ainsi que l’Ordre du Mérite et l’Ordre
distinció de l’Ordre de les Arts i les Lletres que   Fue nombrada Embajadora de la Paz por la       rently holds the position of vice-rector and head   d’excellence présidentiel. Elle est lauréate des
concedeix la República de França i l’Ordre de      ONU y Caballero de la Orden de Honor de la      of the piano department. She carries out intense   Prix Nationaux Z. Paliashvili et Rustaveli ainsi
l’Estel de la Solidaritat Italiana que concedeix el   Cultura Polaca, una distinción que concede la    performing, teaching and social activities, and    que Lauréate du Prix du Fonds Russe des Arts
president d’Itàlia. Va ser nomenada Ambaixadora     República de Polonia. M. Doijashvili es invitada   has become the organizer and inspirer of the     du Spectacle.
de la Pau per l’ONU i Cavaller de l’Ordre d’Ho-     regularmente a prestigiosos concursos interna-    “competition movement” in Georgia, founding      Elle est Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres
nor de la Cultura Polonesa, distinció que conce-    cionales como miembro del jurado.          several music competitions.              en France, Etoile de la Solidarité en Italie,
deix la República de Polònia.                                        Manana Doijashvili has received the honorary ti-   Ambassadrice de la Paix auprès de l’ONU,
M. Doijashvili és convidada sovint a prestigiosos    Georgia                       tle of People’s Artist of Georgia. She was awarded  Chevalier de l’Ordre d’Honneur de Pologne.
concursos internacionals com a membre de jurat.     Manana Doijashvili graduated from the Tbilisi    the Order of Merit and the Order of Presidential   Elle est très souvent membre de jury à des
                            State Conservatoire under Professor T. Amirejibi,  Excellence; was the winner of the Z. Paliashvili   concours Internationaux.
Georgia                         and she studied with A. Joheles and S. Neuhaus.   and Rustaveli state awards and of the Russian
Manana Doijashvili se graduó en el Conservato-     She made her debut with a symphony orchestra     Performing Art Fund prize, in addition to the dis-
rio Estatal de Tbilisi con el profesor T. Amirejibi   at the age of 7 and performed the piano concerto   tinction of the Order of Arts and Letters granted
y estudió junto a A. Joheles y S. Neuhaus. A los    by Schumann at 11. Her successful participa-     by the Republic of France and the Order of the
7 años hizo su debut con orquesta y a los 11 inter-   tion in international competitions as well as her  Star of Italian Solidarity granted by the president

18                                         Programa General                                                         19
Membres del Jurat      Miembros del Jurado    Members of the Jury    Membres du jury

Alexander                       de Brno de la República Checa, la Orquesta
                            Filarmónica de Israel, la Orquesta de Cleveland
                                                       Alexandre Moutouzkine holds master and post-
                                                       graduate degrees from Manhattan School of       Ewa
Moutouzkine                      y la Orquesta de Radiotelevisión Española.
                            A. Moutouzkine ha completado másteres y pos-
                                                       Music, where he studied with Solomon Mikowsky.
                                                       A. Moutouzkine is a frequent guest faculty mem-    Osinska
                            grados en la Manhattan School of Music, donde     ber at many renowned festivals, and he has also
                            estudió con Solomon Mikowsky. Como profesor      judged numerous competitions, including the Bar-
Rússia / Estats Units                                            tok Piano Competition (Budapest), New Orleans
                            invitado asiste a festivales de renombre, y también
El pianista rus-americà Alexandre Moutouzkine                                International Piano Competition, and Panama
                            ha sido jurado en concursos internacionales, como
ha estat guanyador dels més reconeguts concur-                                International Piano Competition.
                            el Concurso de piano Bartók (Budapest), el Con-
sos internacionals, a ciutats com Naumburg,                                 Most recently he received an Artist of the Season
                            curso Internacional de Piano de Nueva Orleans y
Cleveland, Montreal, Nova Orleans, Panamà,                                  Award from Chamber Music International in Dal-
                            el Concurso Internacional de Piano de Panamá.
València, Barcelona i Tel Aviv. L’any 2009 va                                las. In 2017 the WRTI network listed his “Piano
                            Recientemente, ha recibido el premio Artista de
guanyar l’Astral Artists National Auditions.                                 Music of Cuba” (Steinway & Sons) as one of the
                            la temporada de la Chamber Music International
Ha col·laborat com a solista amb més de 60 or-                                top 10 classical music recordings of that year. A.
                            de Dallas. La WRTI clasificó su “Música para
questres, entre les quals destaquen l’Orquestra                               Moutouzkine received the Distinguished Alumni
                            piano de Cuba” (Steinway & Sons) como una de
Filharmònica de Berlín, l’Orquestra Filharmò-                                Award from Manhattan School of Music, where
                            las 10 mejores grabaciones de música clásica
nica Brno de la República Txeca, l’Orquestra                                 he was appointed its faculty member in 2013.
                            de 2017. A. Moutouzkine recibió el premio
Filharmònica d’Israel, l’Orquestra de Cleveland
                            Distinguished Alumni de la Manhattan School
i l’Orquestra de Radiotelevisió Espanyola.
                            of Music, donde imparte clases desde 2013.      Russie / États-Unis
A. Moutouzkine ha obtingut màsters i postgraus
                                                       Alexander Moutouzkine, pianiste russo-améri-
a la Manhattan School of Music, on va estudiar
                            Russia / U.S.A.                    cain, est titulaire d’un Master et d’un Diplôme
amb Solomon Mikowsky. Com a professor convi-
                            The winner of many renowned competition        de 3ème cycle de la Manhattan School of Music
dat assisteix a festivals de renom, i també ha estat
                            awards, russian-american pianist Alexandre      où il a étudié avec Solomon Mikowsky. Lauréat     Polònia
jurat en nombrosos concursos Internacionals, com
                            Moutouzkine claimed top prizes at the interna-    de de compétitions internationales aussi bien à    Nascuda a Polònia, Ewa Osinska es va graduar
ara el Concurs de piano Bartók (Budapest), el
                            tional competitions in Naumburg, Cleveland,      Naumburg que Cleveland, Montréal, la Nouvelle     a l’Acadèmia de Música de Varsòvia, i va rebre
Concurs Internacional de Piano de Nova Orleans
                            Montreal, New Orleans, Panama, Valencia, Bar-     Orléans, Panama, Valence, Barcelone et Tel Aviv,   posteriorment el Diploma del Conservatori Eu-
i el Concurs Internacional de Piano de Panamà.
                            celona and Tel Aviv. In 2009, he won the Astral    il a également emporté le titre de lauréat à l’As-  ropeu de París, on va estudiar amb els mestres
Recentment, va rebre el premi Artista de la tem-
                            Artists National Auditions. He has appeared as a   tral Artists National Auditions.           Vlado Perlemuter i Suzanne Roche. Premiada
porada de la Chamber Music International de
                            soloist with more than 60 orchestras, including    Il a joué en tant que soliste avec plus de 60     en concursos internacionals com el concurs de
Dallas. La WRTI va considerar la seva interpre-
                            the Berliner Philharmoniker, Brno Philharmonic    orchestres dont le Philarmonique de Berlin, de    Jaén i el concurs Alfredo Casella de Nàpols, ha
tació de “Música per a piano de Cuba” (Steinway
                            Orchestra of the Czech Republic, Israel Phil-     Brno, d’Israël, de Cleveland et de la Radiotélé-   actuat a les sales de concerts més prestigioses
& Sons) com una de les 10 millors gravacions de
                            harmonic Orchestra, Cleveland Orchestra, and     vision d’Espagne. Il est fréquemment professeur    d’Europa com la Salle Pleyel, Gaveau, Wigmore
música clàssica de l’any 2017. A. Moutouzkine
                            Radiotelevision Orchestra of Spain.          Invité pour des festivals et membre du jury pour   Hall, Queen Elisabeth Hall, Varsovia Philhar-
va rebre el premi Distinguished Alumni de la
                                                       des concours internationaux. Il a notamment par-   monic, Leipzig Gewandhaus, Rachmaninov
Manhattan School of Music, on és professor des
                                                       ticipé au Bartok Piano Competition de Budapest,    Hall de Moscou; d’Àsia i Estats Units. Com a
de l’any 2013.
                                                       à l’International Piano Competition de la Nou-    solista ha actuat amb les principals orquestres
                                                       velle Orléans ainsi qu’au Panama International    com l’Orquestra Filharmònica Nacional de Po-
Rusia / Estados Unidos
                                                       Piano Competition.                  lònia, l’Orquestra de la BBC o l’Orquestra de la
El pianista ruso-estadounidense Alexandre
                                                       A. Moutouzkine a reçu le Prix « Artiste de la sai-  Suisse Romande, sota la batuta de directors com
Moutouzkine ha sido laureado en los más pres-
                                                       son » de la Chamber Music International de Dal-    Semkow, Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama, Plas-
tigiosos concursos internacionales, en ciudades
                                                       las. En 2017, la chaîne WRTI a classé son PIANO    son o Woodsworth. Ha estat membre del jurat de
como Naumburg, Cleveland, Montreal, Nueva
                                                       MUSIC OF CUBA (Steinway&Sons) parmi les        diversos concursos internacionals.
Orleans, Panamá, Valencia, Barcelona y Tel
                                                       10 meilleurs enregistrements de musique clas-     E. Osinska ha realitzat nombroses gravacions,
Aviv. En 2009 ganó el Astral Artists National
                                                       sique de l’année.                   entre elles la integral de l’obra de Chopin per a
Auditions. Ha actuado como solista con más de
                                                       Il est professeur de la Manhattan School of Mu-    piano. Ha estat condecorada per la seva activitat
60 orquestas, entre las que figuran: la Orquesta
                                                       sic depuis 2013 et a reçu cette année le Distingui-  artística amb la Medalla al Mèrit atorgada pel
Filarmónica de Berlín, la Orquesta Filarmónica
                                                       shed Alumni Award de cette prestigieuse École.    President de Polònia, i amb la màxima distinció

20                                                                                                        21
Membres del Jurat     Miembros del Jurado    Members of the Jury    Membres du jury

artística polonesa: l’Ordre Polònia Restituta.    haus, Moscow Rachmaninow Hall, as well as
A França va rebre L’Ordre el Mèrit Artístic i el
reconeixement de Cavaller de L’Ordre Interna-
                           in Japan and the USA. She has performed with
                           leading orchestras such as Poland’s National Phil-
                                                     Fernando                       Italia
                                                                                Después de cursar unos brillantes estudios musi-
cional de les Arts.                 harmonic Orchestra, The BBC Orchestra and
                           Orchestre de la Suisse Romande, among others,
                                                     Rossano                       cales en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma,
                                                                                su ciudad natal, en París, en la Escuela Normal
                                                                                Alfred Cortot y en el Conservatorio Superior de
Polonia                       under the baton of conductors such as Semkow,                               Música y Danza y en el Mozarteum de Salzbur-
Nacida en Polonia, Ewa Osinska se graduó en     Maksymiuk, Kaspszyk, Akyiama, Plasson and                                 go, Fernando Rossano inició su carrera como
la Academia de Música de Varsovia, recibiendo    Woodsworth. She has been a jury member at sev-                              concertista y profesor de piano. Varios grandes
                                                     Itàlia
posteriormente el Diploma del Conservatorio     eral international competitions.                                     artistas (Gabriel Tacchino y Brigitte Engerer, sus
                                                     Després de completar els seus brillants estudis
Europeo de París, donde estudió con el maestro    E. Osinska has recorded Chopin’s integral work                              profesores, así como Leon Fleisher o Aldo Cic-
                                                     musicals al Conservatori Santa Cecília de
Vlado Perlemuter y Suzanne Roche. Premiada en    for piano, among many other recordings. She                                colini) contribuyeron por su influencia a formar
                                                     Roma, la seva ciutat natal; a París, a l’Escola
concursos internacionales como el Concurso de    has received the Medal of Merit for the Pol-                               al pianista y al maestro que es hoy. Dos encuen-
                                                     Normal Alfred Cortot i al Conservatori Su-
Jaén y el Alfredo Casella de Nápoles, ha actuado   ish Culture from the President of Poland, the                               tros le marcaron especialmente: con Christian
                                                     perior de Música i Dansa i al Mozarteum de
en las salas de conciertos más prestigiosas de Eu-  Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta,                             Zacharias, con quien profundizó en el estudio
                                                     Salzburg, va iniciar una carrera com a con-
ropa: Salle Pleyel, Gaveau, Wigmore Hall, Queen   and France’s Ordre du Mérite Artistique and the                              del lenguaje musical de Mozart, y con Alexis
                                                     certista i professor de piano. Diversos grans
Elisabeth Hall, Varsovia Philharmonic, Leipzig    Chevalier de l’Ordre International des Arts.                               Weissenberg, que en 2000 le otorgó en persona
                                                     artistes (Gabriel Tacchino i Brigitte Engerer,
Gewandhaus, Rachmaninov Hall de Moscú; de                                                           el premio Alexis Weissenberg.
                                                     els seus professors, però també Leon Fleisher
Asia y Estados Unidos. Como solista ha actuado    Pologne                                                  Ha obtenido varios premios en concursos inter-
                                                     o Aldo Ciccolini) van contribuir amb la seva
con las principales orquestas como la Orquesta    D’origine polonaise, elle est diplômée de l’Acadé-                            nacionales. La carrera pianística de Fernando
                                                     influència a formar al pianista i al mestre que
Filarmónica Nacional de Polonia, La Orquesta     mie de Musique de Varsovie. Elle est également
                                                     és avui. Dues trobades el van marcar especi-
de la BBC, o la Orquesta de la Suisse Romande,    titulaire du diplôme du Conservatoire Européen
                                                     alment: la primera amb Christian Zacharias,
bajo la batuta de directores como Semkow, Maksy-   de Paris où elle fut l’élève de Vlado Perlemuter
                                                     amb qui va aprofundir en l’estudi del llen-
miuk, Kaspszyk, Akyiama, Plasson, Woodsworth.    et de Suzanne Roche. Lauréate de nombreux
                                                     guatge musical de Mozart, i l’altra amb Alexis
Ha sido miembro del jurado en distintos concursos  concours internationaux comme celui de Jaen et
                                                     Weissenberg, que a l’any 2000 li va atorgar per-
internacionales.                   le Alfredo Casella de Naples, elle s’est produite
                                                     sonalment el premi Alexis Weissenberg.
E. Osinska ha realizado numerosas grabaciones,    dans les salles les plus prestigieuses d’Europe
                                                     Ha obtingut diversos premis en concursos in-
entre ellas la integral de la obra de Chopin para  telles que la Salle Pleyel, la Salle Gaveau et le
                                                     ternacionals. La carrera pianística de Fernan-
piano. Ha sido condecorada por su actividad artís-  Théâtre des Champs Elysées à Paris, le Wigmore
                                                     do Rossano l’ha portat a actuar en escenaris
tica con la Medalla al Mérito por el presidente de  Hall, le Queen Elisabeth Hall à Londres, la Phi-
                                                     d’importància mundial, sota la batuta de di-
Polonia y con la máxima distinción artística pola-  larmonique de Varsovie, le Leipzig Gewandhaus
                                                     rectors com Philippe Bender, Gerard Korsten
ca: la Orden Polonia Restituta. En Francia recibió  et le Hall Rachmaninov à Moscou, ainsi qu’au
                                                     o Romolo Gessi.
La Orden al Mérito Artístico y la de Caballero de  Japon et aux États-Unis. E. Osinska a joué avec
                                                     Ha desenvolupat la seva carrera docent al CNR
la Orden Internacional de las Artes.         des orchestres de grande renommée tels que
                                                     de Marsella i a la Haute Ecole de Musique de
                           l’Orchestre Philarmonique National de Pologne,
                                                     Lausanne, així com al Pôle Sup 93. Actualment
Poland                        le BBC Orchestra, l’Orchestre de la Suisse
                                                     és professor al CRR de Saint-Maur-des-Fossés,
Born in Poland, Ewa Osinska graduated from the    Romande et joué sous la direction de chefs d’or-
                                                     així com al CNSMDP de París. És convidat a
Academy of Music in Warsaw. She later received    chestre tels que Semkow, Maksymiuk, Kaspszyk,
                                                     impartir classes magistrals a França i a Portugal,
the Diploma from the Conservatoire Europeen     Akyiama, Plasson ou Woodsworth.                                      Rossano le ha llevado a actuar en los escenarios
                                                     i és convidat regularment com a membre del
in Paris, where she studied with maestro Vlado    Elle a été membre du jury pour de nombreux                                más importantes del mundo, bajo la batuta de
                                                     jurat de diversos concursos internacionals.
Perlemuter and Suzanne Roche. Prize-winner at    concours internationaux et a enregistré l’œuvre                              directores como Philippe Bender, Gerard Kors-
                                                     Ha realitzat transcripcions per a piano, prin-
international piano competitions such as Con-    complète pour piano de Chopin. Elle est titulaire                             ten o Romolo Gessi.
                                                     cipalment de Grieg (les Suites Orquestrals de
curso de Jaén and Alfredo Casella in Naples, she   de la Médaille d’Honneur de la Culture Polo-                               Su carrera docente le llevó al CNR de Marsella
                                                     Peer Gynt i la Suite Holberg), Ravel (La Valse) i
has performed in the most prestigious venues in   naise, de la Croix de Commandeur de l’Ordre                                y a la Haute Ecole de Musique de Lausana, así
                                                     Mozart (obertura de Les noces de Figaro
Europe: Salle Pleyel, Theatre des Champs Ely-    Polonia Restituta, Chevalier de l’Ordre du Mérite                             como al Pôle Sup 93. Actualmente es profesor
                                                     per a cinc pianos). Les seves transcripcions de
sees, Gaveau, Wigmore Hall, Queen Elisabeth     Artistique français et Chevalier de l’Ordre Inter-                            en el CRR de Saint-Maur-des-Fossés, y en el
                                                     Grieg també han estat objecte d’enregistra-
Hall, Warsaw Philharmonic, Leipzig Gewand-      national des Arts.                                            CNSMDP de París. Es invitado regularmente a
                                                     ment (Phoenix Classics).

22                                       Programa General                                                         23
Membres del Jurat     Miembros del Jurado    Members of the Jury    Membres du jury

impartir clases magistrales en Francia y en Portu-  Italie                                                    L’any 1985, ja reconeguda per les seves excel·lents
gal. Participa regularmente en varios concursos    Après de brillantes études musicales au Conser-                               interpretacions de les obres de Chopin, va rebre
internacionales como miembro del jurado.       vatoire Santa Cecilia de Rome, sa ville natale,                               el premi Chopin de la Societat Chopin del Japó.
Ha realizado transcripciones para piano, espe-    puis à Paris à l’Ecole Normale Alfred Cortot et                               Des de llavors ha fet gires per Àsia i Europa, així
cialmente de Grieg (las Suites Orquestales de     au Conservatoire National Supérieur de Musique                                com Austràlia i Rússia, actuant amb les principals
Peer Gynt y la Suite Holberg), Ravel (La Valse)    et de Danse de Paris, complétées par des séjours                               orquestres. Actualment, M. Suda és professora de
y Mozart (obertura de Las bodas de Figaro para    au Mozarteum de Salzburg, Fernando Rossano                                  la Toho University of Music de Tòquio i sovint
cinco pianos). Sus transcripciones de Grieg han    se consacre avec un égal bonheur à une carrière                               és convidada a impartir classes magistrals i a
sido objeto de grabación (Phoenix Classics).     de concertiste et à l’enseignement du piano.                                 participar com a membre del jurat en concursos
                           Plusieurs grands artistes (Gabriel Tacchino et                                internacionals de piano d’arreu del món.
Italy                         Brigitte Engerer, ses professeurs, mais aussi Leon
After finishing his brilliant studies at the Con-   Fleisher ou Aldo Ciccolini) ont contribué par                                Japón
servatoire St. Cecilia in Rome, his home city; and  leur rayonnement à forger le pianiste et le profes-                             Nacida en Tokio, Mamiko Suda ganó su primer
later in Paris at the École Normal Alfred Cortot   seur qu’il est aujourd’hui. Deux rencontres l’ont                              concurso de piano a los 12 años, y sus interpre-
and at the Conservatoire National Supérieur de    particulièrement marqué : Christian Zacharias,                                taciones se emitieron tanto en la radio como en
Musique et de Danse; followed by a residency at    avec qui il approfondit l’étude du langage de Mo-                              la televisión nacionales de Japón. Después de
the Mozarteum of Salzburg, Fernando Rossano      zart, et Alexis Weissenberg, qui, lui attribue per-                             estudiar en la Escuela Superior de Música de
began his career as a concert pianist and piano    sonnellement en 2000 le Prix Alexis Weissenberg.                               Toho, en Tokio, se graduó con las máximas cali-

                                                      Mamiko
teacher. Several great artists (Gabriel Tacchino   Il a obtenu plusieurs prix dans des concours inter-                             ficaciones y obtuvo una beca del gobierno fran-
and Brigitte Engerer, his teachers, as well as Leon  nationaux. La carrière pianistique de Fernando                                cés para estudiar en el Conservatorio de París.

                                                      Suda
Fleisher and Aldo Ciccolini) have shaped the     Rossano l’a amené à se produire sur d’impor-                                 En 1972, se graduó la primera de su promoción
pianist and teacher that he has become. Meeting    tantes scènes du monde sous la direction de chefs                              y recibió el premio especial Roger-Ducasse de
Christian Zacharias, with whom he studied the     tels que Philippe Bender, Gerard Korsten ou                                 piano y música de cámara.
language of Mozart in depth, and Alexis Weis-     Romolo Gessi.                     Japó                          Mamiko Suda ha sido premiada en el Concurso
senberg, who delivered the Alexis Weissenberg     Sa carrière de professeur l’a amené au CNR de     Nascuda a Tòquio, Mamiko Suda va guanyar        Internacional de Jaén (España) y en el Concur-
prize to him personally, in 2000, have particu-    Marseille et à la Haute Ecole de Musique de      el seu primer concurs de piano als 12 anys, i les   so Internacional A. Casagrande (Italia). Fue
larly made an impact on him.             Lausanne, ainsi qu’au Pôle Sup 93. Il enseigne    seves actuacions pel Japó es van emetre tant a     finalista en el Concurso Internacional F. Busoni
Prize-winner at several international competitions,  aujourd’hui le piano au CRR de Saint-Maur-des-    la ràdio com a la televisió nacionals. Després     (Italia) y en el Concurso Internacional Clara
Fernando Rossano has performed in all the major    Fossés ainsi qu’au CNSMDP de Paris. Il est invité   d’estudiar a l’Escola Superior de Música Toho a    Haskil (Suiza). En 1980, obtuvo el primer pre-
venues under the baton of conductors such as Phil-  à donner des Master-Classes en France et à Por-    Tòquio, on es va graduar amb les màximes quali-    mio del Mozart Memorial Piano Competition
lipe Bender, Gerard Korsten or Romolo Gessi.     tugal. Il est aussi régulièrement sollicité comme   ficacions, va obtenir una beca del govern francès   (Londres). Después actuó con la orquesta de
He has taught at the CNR in Marseille and at the   membre de jury de concours internationaux.      per estudiar al Conservatori de París. L’any 1972,   cámara London Mozart Players y como solista
Haute Ecole de Musique de Lausanne, as well      Fernando Rossano a réalisé plusieurs transcrip-    es va graduar la primera de la seva promoció i va   en la Queen Elizabeth Hall (Londres). Al mis-
as at the Pôle Sup 93. He currently teaches at the  tions pour piano, notamment œuvres de Grieg      rebre el premi especial Roger-Ducasse de piano i    mo tiempo, tuvo el privilegio de estudiar con
CRR in Saint-Maur-des-Fossés, as well as at the    (Suites d’Orchestre de Peer Gynt, Suite Holberg),   de música de cambra.                  Annie Fischer en Budapest.
Conservatoire National Supérieur de Musique      Ravel (La Valse), Mozart (Ouverture des Noces     M. Suda va guanyar premis al Concurs Internaci-    En 1985, conocida por sus excelentes inter-
et de Danse de Paris. He has been invited to     de Figaro pour cinq pianos). Ses transcriptions    onal de Jaén (Espanya) i al Concurs Internacional   pretaciones de las obras de Chopin, recibió
give master classes in France and Portugal, and    de Grieg ont d’ailleurs fait l’objet d’un CD     A. Casagrande (Itàlia). Va ser finalista del Concurs  el premio Chopin de la Sociedad Chopin de
to serve as jury member in several international   (Phoenix Classics).                  Internacional F. Busoni (Itàlia) i del Concurs     Japón. Desde entonces ha realizado giras por
piano competitions.                                             Internacional Clara Haskil (Suïssa). L’any 1980,    Asia y Europa, así como por Australia y Rusia,
He has made several piano transcriptions, mainly                              va obtenir el primer premi del Mozart Memorial     actuando con las principales orquestas del
of Grieg (Peer Gynt’s Orchestral Suites, Suite Hol-                             Piano Competition (Londres). Després va actuar     mundo. Actualmente, M. Suda es profesora de
berg), Ravel (La Valse) and Mozart (the overture                              amb l’orquestra de cambra London Mozart Players    la Universidad Toho de Tokio y a menudo es
to The Marriage of Figaro for 5 pianos). Grieg’s                              i com a solista al Queen Elizabeth Hall (Londres).   invitada a impartir clases magistrales y a par-
transcriptions have been recorded in a CD                                  Al mateix temps, va tenir el privilegi d’estudiar   ticipar en concursos Internacionales de piano
(Phoenix Classics).                                             amb Annie Fischer a Budapest.             como miembro del jurado.

24                                        Programa General                                                         25
Membres del Jurat      Miembros del Jurado     Members of the Jury    Membres du jury

Japan                          Paris en 1972 et lauréate du Prix Roger Ducasse    de Viena, on va estudiar amb Dieter Weber. Va    no. Ha sido miembro del jurado de concursos
Born in Tokyo, Mamiko Suda won a major         en piano et musique de chambre. Elle est lauréate   obtenir un màster a la Juillard School, on va es-  internacionales en Barcelona, Dublín, Viena,
piano competition at the age of 12 and gave per-    du Concours International de Jaen en Espagne     tudiar amb Sascha Gorodnitzki. Més endavant es    Londres, Nueva York, Weimar, Valencia, Corea
formances throughout Japan, which were broad-      et de Casagrande en Italie. Elle est finaliste au   va doctorar a la Universitat de Nova York, on va   del Sur, San Petersburgo, Vilna, Dinamarca y
cast both on national radio and television. After    Concours International F. Busoni en Italie et     estudiar sota la tutela d’Eugene List.        China. Ha impartido clases magistrales en la
studying at the Toho High School of Music in      Clara Haskil en Suisse. Lauréate du Concours In-   Ha participat en classes magistrals impartides per  Guildhall School of Music de Londres, en la
Tokyo she graduated with the highest honours      ternational Mozart Memorial de Londres en 1980,    Wilhelm Kempff i Dmitri Bashkirov. Va guanyar    Universidad de las Artes de Berlín, en el Cole-
and gained a French Government Scholarship       elle se produit avec les London Mozart Players et   el segon premi al Concurs nacional de piano de    gio de Música de Tokio y en la Universidad de
to enter the Paris Conservatoire. In 1972, she     donne des récitals au Queen Elisabeth Hall.      Hèlsinki Maj Lind, l’any 1968, i des d’aleshores   Música y Artes Escénicas de Viena. En 2006,
graduated as Premier Prix Première Nommée        Elle étudie avec Annie Fischer à Budapest.      ha actuat per tot el món, també com a solista    fue nombrado profesor del año por la Finnish
and received the Prix special Roger-Ducasse for     Elle a reçu en 1985 le prix de la Chopin Société au  amb les principals orquestres de Finlàndia.     Professor’s League.
piano a chamber music.                 Japon, pour son interprétation exceptionnelle de   Des del 1982 és professor a l’Acadèmia Sibelius de
M. Suda won prizes at Jaen International Com-      l’œuvre de Chopin. Ses tournées l’ont conduite en   Hèlsinki. Molts dels seus estudiants han obtingut  Finland
petition (Spain) and at A. Casagrande Interna-     Asie, en Europe en Australie et en Russie.      premis en competicions internacionals de piano.   Professor Emeritus at the Sibelius Academy of
tional Competition (Italy). She was a finalist at    Mamiko Suda donne de nombreuses master        Ha sigut membre del jurat de concursos inter-    the University of the Arts Helsinki. He began
the F. Busoni International Competition (Italy)     classes et est invitée à siéger à de nombreux jurys  nacionals a Barcelona, Dublín, Viena, Londres,    his musical education in Helsinki, took private
and the Clara Haskil International Competition     internationaux de par le monde.            Nova York, Weimar, València, Corea del Sud,     lessons in Moscow from Henrietta Mirvis,
(Switzerland). In 1980, she won the first prize at                              Sant Petersburg, Vilnius, Dinamarca i la Xina.    graduated from the Vienna Music Academy,
the Mozart Memorial International Competi-                                  Ha impartit classes magistrals a la Guildhall    where he studied with Dieter Weber, and
tion (London). She then performed with the                                  School of Music de Londres, a la Universitat de   earned a Master of Music degree from New
London Mozart Players, and as a soloist at the                                les Arts de Berlín, al Tokyo College of Music i a  York’s Juilliard School, where his teacher was
Queen Elizabeth Hall (London). By that time,                                 la Universität für Musik und Darstellende Kunst   Sascha Gorodnitzki. He also holds a doctorate
she had the privilege of studying with Annie                                 de Viena. L’any 2006 va ser nomenat professor de   from New York University, where he studied
Fischer in Budapest.                                             l’any per la Finnish Professor’s League.       under the guidance of Eugene List.
In 1985, renowned for her outstanding interpre-                                                          Erik Tawaststjerna has participated in master
tations of Chopin’s works, she was awarded the                                Finlandia                      classes given by Wilhelm Kempff and Dmitri
Chopin prize by the Chopin Society in Japan.                                 Profesor emérito de la Sibelius Academy/Uni-     Bashkirov. He won the second prize at the Hel-
Since then she has toured extensively in Asia and                               versity of the Arts de Helsinki. Comenzó su edu-   sinki Maj Lind National Piano Competition in
Europe, as well as Australia and Russia, and has                               cación musical en Helsinki, luego recibió clases   1968 and has since given concerts around the
performed with many leading orchestras. Cur-                                 particulares en Moscú con Henrietta Mirvis,     world. He has appeared as a soloist with major
rently, she is a Professor at the Toho University of                             se graduó de la Academia de Música de Viena,     orchestras in Finland.
Music in Tokyo and is often invited to conduct                                donde estudió con Dieter Weber, y obtuvo un     He has been teaching since 1982 at the Sibelius
master classes and to sit on juries for international                             máster en la Juilliard School de Nueva York bajo   Academy in Helsinki. Many of his students
piano competitions around the world.                                     la tutela de Sascha Gorodnitzki. También se     have received top prizes in international piano
                                                       doctoró por la Universidad de Nueva York, don-    competitions. E. Tawaststjerna’s expertise
Japon
Mamiko Suda est née à Tokyo. Elle a remporté      Eric T.                        de estudió con Eugene List.
                                                       Ha participado en clases magistrales impartidas
                                                                                  has been called upon in the juries of several
                                                                                  competitions in Barcelona, Dublin, Vienna,
son premier concours de piano à l’âge de 12 ans
et a donné des représentations dans tout le Japon    Tawaststjerna                     por Wilhelm Kempff y Dmitri Bashkirov. Ganó
                                                       el segundo premio del Concurso nacional de
                                                                                  London, New York, Weimar, Valencia, South
                                                                                  Korea, St Petersburg, Vilnius, Denmark and
qui ont été diffusées à la radio et à la télévision                              piano de Helsinki Maj Lind, en 1968, y desde     China. He has given master classes at the
nationales. Diplômée avec la plus haute mention     Finlàndia                       entonces ha actuado por todo el mundo, tam-     Guildhall School of Music in London, the
du Toho High School of Music de Tokyo, elle ob-     Professor emèrit de la Sibelius Academy/Uni-     bién como solista con las principales orquestas   University of the Arts in Berlin, the Tokyo Col-
tient une bourse du Gouvernement français pour     versity of the Arts de Hèlsinki. Va iniciar la seva  de Finlandia.                    lege of Music, and the Vienna University of
entrer au Conservatoire de Paris. Elle est Profes-   formació musical a Hèlsinki, més endavant va     Desde 1982 es profesor en la Academia Sibelius    Music and the Performing Arts. In 2006 he was
seur à la Toho University of Music de Tokyo.      rebre classes particulars a Moscou amb Henrietta   de Helsinki. Muchos de sus estudiantes han sido   named ‘Professor of the Year’ by the Finnish
M. Suda est premier Prix de Conservatoire de      Mirvis i es va graduar a l’Acadèmia de Música     premiados en concursos internacionales de pia-    Professors’ League.

26                                         Programa General                                                       27
También puede leer
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES ... Cancelar